Työsuhde

15.12.2011 13.05

Lomautetun työntekijän oikeus päättää työsopimus

 

Työsopimuslain mukaan lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään lomautuksen kestäessä ilman irtisanomisaikaa, riippumatta siitä, onko hänen työsopimuksensa voimassa toistaiseksi tai määräajan. Tällöin työsuhde päättyy heti, eikä työntekijällä ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan tai siihen liittyvään lomakorvaukseen.

 

Jos lomautuksen täsmällinen päättymisajankohta on jo työntekijän tiedossa, hän ei kuitenkaan saa irtisanoa määräaikaista työsuhdetta viimeisen seitsemän päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen työntekijä sen sijaan voi irtisanoa irtisanomisaikaa noudattaen myös lomautuksen viimeisen seitsemän päivän aikana. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan kuluttua. Tällaisessa tilanteessa työntekijän on siis palattava työhön lomautuksen päättymisen jälkeen vielä jäljellä olevaksi irtisanomisajaksi.

 

Lomautetun työntekijän oikeus irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa ei riipu lomautuksen toteuttamistavasta. Näin ollen myös tilanteessa, jossa työntekijä on lomautettu vain osittain, esimerkiksi työviikkoa lyhentäen, työntekijällä on oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa kyseisen osalomautuksen aikana.

 

200 päivän sääntö

 

Lomautetulla työntekijällä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa, mikäli lomauttaminen on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää. Irtisanomisajan palkka lasketaan tällöin työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaisesti. Lomautuksen yhdenjaksoisuutta eivät katkaise vuosiloma tai lain kiertämiseksi tarjottu lyhytaikainen työ. Vuosilomapäivät lasketaan mukaan 200 päivään. Työnantajalla ei ole tällaisessa tilanteessa oikeutta tarjota työntekijälle työtä irtisanomisaikaa vastaavaksi ajaksi. Työnantaja on lisäksi velvollinen maksamaan lomakorvauksen irtisanomisajalta

 

Työnantaja ei myöskään voi vähentää irtisanomisajan palkasta lomautusilmoitusajan palkkaa. Kuitenkin, jos työsuhteessa noudatettava lomautusilmoitusaika on lain tai sopimuksen mukaan pidempi kuin 14 päivää, on työnantajalla oikeus vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkka.

 

Hieman tulkinnanvaraista on, miten 200 päivän sääntöä sovelletaan osalomautustilanteessa, eli lasketaanko 200 päivään mukaan kaikki kalenteripäivät, vaikka työntekijä olisi osan viikosta töissä. Helsingin hovioikeus on antamassaan ratkaisussa HelHO:2011:11 (vailla lainvoimaa) katsonut, että myös osalomautustilanteessa 200 päivän ajanjakso lasketaan kalenteripäivinä ja työntekijällä on oikeus vaatia irtisanomisajan palkkansa, kun osalomautus on kestänyt 200 kalenteripäivää.

 

Irtisanominen työnantajan toimesta

 

Työntekijä voidaan lomautusaikana irtisanoa samoin perustein kuin työsuhteen aikana yleensäkin. Mikäli lomauttamista koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitelty yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona työsopimuksen irtisanomista, työnantajan ei tarvitse lomautettua työntekijää irtisanoessaan käydä uusia yt-neuvotteluja. Muussa tapauksessa yt-neuvottelut on käytävä ennen työntekijän irtisanomista.

 

Myös irtisanomisajat määräytyvät normaaleilla perusteilla. Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen irtisanomisajalta, jos hän irtisanoo työsopimuksen päättymään lomautusaikana.

 

Jos työnantaja on lain tai sopimuksen mukaan velvollinen noudattamaan pidempää kuin 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, saa työnantaja vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan. Tällainen velvollisuus noudattaa pidempää lomautusilmoitusaikaa voi seurata esimerkiksi työehtosopimuksesta.

 

Kirsi Parnila

lakimies

Helsingin seudun kauppakamari


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä