Kauppakamarin klubit

Kauppakamarin klubi on erityinen foorumi osaamisen ja kokemusten jakamiseen ja tehokkaaseen verkostoitumiseen. Klubeihin osallistuu noin 200 työelämän päättäjää monipuolisesti eri toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä.

Klubit tarjoavat osallistujille todellisen luottamusverkoston, joka sisältää valtavasti ajatuksia ja taitotietoa. Näistä yhteisistä voimavaroista klubilaiset ammentavat uutta inspiraatiota ja uusia näkökulmia oman työelämänsä tueksi.

Vertaistukea ja osaamisen jakamista

26_314px.jpg
 Klubitoiminta perustuu luottamuksellisiin pienryhmätapaamisiin, joissa käydään avointa keskustelua klubilaisten valitsemista, heille itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Klubilaiset sparraavat toisiaan jakamalla tietoa, kokemuksia ja ideoita. Klubissa on helppo pohtia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.

Tapaamisissa on aina mukana ammattifasilitaattori, jonka tehtävänä on ohjata ja innostaa keskusteluja. Klubissa työskennellään ja opitaan yhdessä. Teemoja käsitellään koko ryhmän viisautta ja eri menetelmiä hyödyntäen, käytännönläheisesti. 

 

Tehokasta verkostoitumista

60_314px.jpg
Kunkin klubin osallistujia yhdistää samankaltainen vastuualue. Pienryhmässä toisiin tutustuminen on helppoa. Klubin tarjoama lämminhenkinen, rento ja luottamuksellinen ympäristö muodostaa vankan pohjan vertaisverkoston luomiselle ja ylläpitämiselle.

Klubissa et ole tilivelvollinen kenellekään.

Suljettu ryhmä verkossa tukee yhteydenpitoa tapaamisten välillä.

Monipuolista osaamisen kehittämistä

58_314px.jpg
Säännöllisten klubitapaamisten lisäksi klubin vuosimaksu sisältää vapaavalintaisen koulutuspäivän (esim. Johtamisen ajankohtaispäivä), kiinnostavia yritysvierailuja sekä Ammattikirjasto.fi:n käyttöoikeuden (esim. Johtamisen, Työsuhteen tai Talouden kokoelman).

Työpaikkaturva

Mikäli työsuhteesi päättyy, saat seuraavan klubikauden veloituksetta ja voit löytää uuden työpaikan klubiverkoston avulla.  

Katso klubien tiedot tästä