Työsuhteen ehdot

 

Työsopimus sitoo sellaisena kuin se on tehty sekä työnantajaa että työntekijää. Työsuhteen kestäessä saattaa tulla tarve muuttaa työn sisältöä tai sen tekemistä koskevia ehtoja. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa joko sopimalla asiasta työntekijän kanssa, työnantajan yksipuolisella määräyksellä (ei olennaiset ehdot) tai irtisanomismenettelyä käyttäen (olennaiset ehdot).
Harkittaessa työnantajan oikeutta puuttua työnteon ehtoihin lähtökohtana on työsopimus. Mikäli työsopimuksessa on sovittu yksityiskohtaisesti jostakin seikasta, kuten esimerkiksi työajasta, ei työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa tällaista ehtoa.
Tilanne on toinen, jos työsopimuksen ehto on väljä. Jos työntekijän kanssa on sovittu työajan suhteen ainoastaan viikkotyötunneista (esim. 37,5 t/vko), työnantaja voi määrätä esimerkiksi päivätyötä tekevän yötyöhön.

Työsopimuksen ehtojen muuttaminen.doc