Alue- ja asuntoasiain valiokunta 2017

Helsingin talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi alueen yritysten toimintaedellytyksiin. Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla.

Alue- ja asuntoasiain valiokunta tuo esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä niin maakunta- kuin yleiskaavoituksessa kuin myös kaavoitusta säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunta pyrkii eri tavoin lisäämään toisaalta yritysten ja kaavoittajien ja toisaalta alueen virka- ja luottamusmiesten välistä vuoropuhelua ja siten edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua. Kuntien parempi yhteistyö mahdollistaisi esimerkiksi maankäytön tiivistämisen ja asuntotuotannon voimistamisen.

Puheenjohtaja:
Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy

Varapuheenjohtaja:
Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Muut jäsenet:
Aarnio, Antti, johtaja, Sato Oyj
Aspholm, Kimmo, varatoimitusjohtaja Rakennusosakeyhtiö Hartela
Hietala, Markku, Senior Adviser, Realprojekti Oy
Hynynen, Ossi, liiketoimintajohtaja, Sponda Oyj
Isoviita, Harri, liiketoimintaryhmän johtaja, YIT Rakennus Oy
Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta
Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Ruokakesko Oy
Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab
Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy
Metsälä, Juha, konsernijohtaja, Pohjola Rakennus Oy Uusimaa
Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy
Nieminen, Timo, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Tanhuanpää, Jussi, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy
Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry
Tomperi, Ilkka, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Asiantuntijajäsenet:
Aho, Mikko, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vikman-Kanerva, Merja, johtaja, Uudenmaan liitto

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari