Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetus tulee asettamaan Suomessa vuonna 2018 yrityksille merkittäviä vastuita tietoturvan varmistamisessa.

Vuonna 2017 kauppakamari

  • järjestää jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista,
  • levittää hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta DigiCyber-projektin avulla,
  • kehittää yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa,
  • vaikuttaa yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja
  • toteuttaa Yritysten rikosturvallisuus 2017 -tutkimuksen yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa.

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

Helsingin seudun kauppakamarin ”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015”-selvitys painottuu yritysten tietoverkkoon kohdistuviin tunkeutumisiin. Nämä rikokset ovat nykyisin jääneet suurimmalta osalta piilorikollisuudeksi. Yritykset tarvitsevat tietoa ja opastusta aiheesta kyetäkseen varautumaan siihen riittävällä tavalla. 

”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015”-selvitys PDF -muodossa