Nainen mobiililaite kädessä ja tietokone sekä ipad edessään.Nainen mobiililaite kädessä ja tietokone sekä ipad edessään.

Lausunnot


Vaikutamme elinkeinopolitiikkaan ja lainsäädäntöön. Annamme lausuntoja ministeriöille ja toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa sekä lakeja valmistelevissa työryhmissä


3.12.2021

Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

10.11.2021

Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

20.10.2021

Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 – raporttiluonnos.