Määräys liikunta- ja virkistystilojen sulkemisesta päättyy

Aluehallintoviraston määräys liikunta- ja virkistystilojen sulkemisesta päättyy 28.4. jälkeen Uudellamaalla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka päätöstä, jolla myös yksityisiä liikunta- ja virkistystiloja määrättiin suljettavaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tilat voi avata asiakkaille heti torstaina 29.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla tai asiakkailla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja alueellisen koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan päätös tilojen sulkemisesta ei ole tuoreimman tilanteen valossa enää välttämätön eivätkä kaikki lain edellytykset sille enää täyty. Jos edellytykset täyttyvät esimerkiksi paikallisten tartuntaryppäiden vuoksi, myös kunnat voivat tehdä omalle alueelleen vastaavan sulkupäätöksen enintään kahden viikon ajaksi.

– Ilmaantuvuus on edelleen Uudellamaalla korkea, 65,2 tapausta sataatuhatta henkilöä kohden kahdessa viikossa, ja tautiryppäitä esiintyy, eli epidemia ei ole missään nimessä vielä ohi. Kuitenkin tilanne on rauhoittunut niin, että sulkupäätös ei ole enää välttämätön eikä sen jatkamiselle ole lainmukaisia perusteita, muistuttaa aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen viimeinen voimassaolopäivä on keskiviikko 28.4.2021, ja toimijat voivat avata tilat asiakkaille heti torstaina 29.4. Kunnat päättävät omien tilojensa käytöstä itsenäisesti.

Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy kuitenkin huomioida tällä hetkellä 16.5.2021 asti voimassa oleva aluehallintoviraston niin sanottu turvavälipäätös. Toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa – turvavälit on siis voitava säilyttää. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen, kävijöiden porrastettu osallistuminen ja/tai erilaiset tilajärjestelyt.

Lähikontaktilla tarkoitetaan laissa asiakkaiden oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan vähintään 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia. Velvoite mahdollisuudesta säilyttää turvavälit ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välistä kontaktia.

Turvavälimääräys koskee hyvin laajasti erilaisten asiakastilojen käytöstä vastaavia toimijoita.


– Määräykseen liittyy myös vaatimus kirjallisesta suunnitelmasta, jonka täytyy olla asiakkaiden nähtävillä. Verkkosivuillamme on ohjeita ja suunnitelmapohja, jota toimijat voivat hyödyntää. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastoon, mutta se pitää esittää tarvittaessa tarkastajille, Laura Nikunen muistuttaa.

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset muun muassa pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että toimijat noudattavat hygienia- ja turvavälivelvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.

Helsingin seudun kauppakamarin ohjeistuksia yrityksille koronavirukseen liittyen löydät
Koronainfoa yrityksille-sivulta!

Epidemiatilanne voi heikentyä uudestaan
– rajoituksia puretaan harkitusti ja varoen

Epidemiatilanne on parantunut huhtikuun edetessä myös Uudellamaalla, ja rajoitusten lieventämistä ja purkamista voidaan lähteä suunnittelemaan harkitusti. – Seuraamme tiiviisti sekä epidemiatilanteen kehitystä että sosiaali- ja terveysministeriönohjausta yhdessä sairaanhoitopiirin ja kuntien kanssa ja toimimme tilanteen edellyttämällä tavalla, Laura Nikunen toteaa.

On edelleen riski sille, että tilanne pahenee uudestaan, jos rajoituksia puretaan liian nopeasti eikä voimassa olevia suosituksia noudateta. Suotuisa kehitys voi jatkua rajoitusten hallitulla lieventämisellä ja sen myötä, että jokainen osaltaan noudattaa edelleen voimassa olevia suosituksia muun muassa lähikontaktien välttämisestä, maskin käytöstä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.


Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille:
p. 0295 016 666 (ma–pe 8.30–11.30 ja 12.30–16), koronainfo@avi.fi

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme toistaiseksi striimeinä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.
Edellinen artikkeli Koronasta ulos kansainvälisten osaajien voimin Seuraava artikkeli ”Arvohakkerit” osana arvojen tulevaisuutta