Arkisto

Uudenmaan yritykset ennakoivat tulevaisuutta varovaisesti  

Uudellamaalla toimivat yritykset arvioivat tulevaisuuden suhdannenäkymänsä heikommiksi kuin vielä viime syksynä. Myös muihin maakuntiin verrattuna Uudellamaalla odotukset ovat varovaisemmat. Tämänhetkistä suhdannetilannetta pidetään kuitenkin normaalia suotuisampana.

Taantumasta kasvuun – uudistuksia tarvitaan

Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua tuki etenkin viennin ja investointien kohoaminen. Viime vuosien kasvukuoppa on kohta täytetty; bruttokansantuote saavuttanee kymmenen vuoden takaisen tasonsa vuoden 2018 alkupuolella.

Käskyttämällä johtaminen johtaa pattitilanteisiin

Työntekijöiden kokemuksia eli mielentiloja ei otetaan riittävästi huomioon työpakoilla. Myönteisen ja epämiellyttävän kokemuksen kanssa elämisen ja niiden tuottamisen tasapainoa onkin vaikea hallita.

Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Työpaikalla tapahtunutta häirintää ja epäasiallista kohtelua on todennäköisesti ollut työpaikoilla aina, mutta viime aikoina muun muassa sosiaalisen median esille nostaman #metoo-kampanjan ansiosta häirintäasioihin kiinnitetään työpaikoilla huomiota enemmän kuin aikaisemmin.

Perustajaurakointi tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan antaman uuden yleisohjeen 6/2017 mukaan tulojen ja menojen kohdistaminen kuten myös varojen arvostus voidaan tehdä nyt samoilla periaatteilla sekä kirjanpidossa että verotuksessa.

Työvoiman tarjonta ja kysyntä sovitettava yhteen

Viime vuosi osoittautui talouden kasvun kannalta paljon paremmaksi kuin vuoden alkaessa osattiin arvioida. Tuotanto kasvoi yli kolmen prosentin vauhtia eikä kasvun hiipuminen ole vielä näköpiirissä.

Kansainvälinen tulliasiakirja ATA carnet helpottaa väliaikaista tavaroiden vientiä Venäjälle

Tarkkuus on valttia Venäjällä. Pemamek Oy:n vientiasiantuntijan Birgitta Laineen mukaan ATA carnet’n käyttö on helpottanut prosesseja väliaikaisessa viennissä Venäjälle. ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voidaan väliaikaisesti viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita sopimukseen liittyneisiin 77 maahan tulli- ja verovapaasti.