Arkisto

Kysy ensin kauppakamarin asiantuntijoilta!

Ongelmien ehkäi­seminen ennalta on helpompaa kuin selvittää jälkikäteen solmuun menneitä asioita. Joten ennen kuin toimii yrityksen päässä, kannattaa soittaa tai laittaa sähköposti kauppakamarin lakimiehille tai verotuksen, kirjanpidon ja kansainvälistymisen asiantuntijoille.

Voiko osa-aikatyöstä sopia vapaasti?

Työlainsäädäntö ei edellytä työntekijän työajalta tiettyä vähimmäismäärää. Osa-aikatyöstä voidaankin sopia melko vapaasti, ellei työehtosopimuksessa ole määräystä työvuoron suositellusta vähimmäiskestosta.

Tukea menestykseen

Kauppakamarin palveluita yri­tyksille kehitetään yritysten tilanteiden ja ajan vaatimusten mukaisesti. Tällä tavoin kauppakamari auttaa yrityksiä menestymään myös tänä vuonna 2018.

Helsingin seudun dilemma: talous kasvaa, mutta työllisyys mataa

Työllisten ja työpaikkojen määrän kasvu Helsingin seudulla hiipui heinä-syyskuussa verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Sen sijaan tuotanto jatkoi kasvuaan kaikilla päätoimialoilla. Erityisesti majoitus- ja ravitsemisalan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialat kehittyivät vahvasti. 

Messuista kasvoi elämysmedia

Entistä useampi asia hoituu verkossa, mutta yksikään digiratkaisu ei täysin korvaa paikan päällä koettuja elämyksiä, kahdenkeskisiä kohtaamisia ja kaupantekoa. Siinä piilee myös messujen suosion salaisuus.

Vaikuta kanssamme!

Vahvistamme yritysten menestystä Helsingin seudulla tekemällä monipuolista ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Onnistuneessa vaikuttamistyössä tärkeintä ovat uskottavuus, asiantuntemus ja ajoitus.

Miten digitalisaatio voi tuoda tehoja tavarakuljetuksiin?

Euroopan komissio pohtii parhaillaan tavaraliikenteen kuljetusasiakirjojen digitalisointia. Tarjolla on hyötyjä hallinnon yksinkertaistumisesta kustannustehokkuuden parantamiseen, ja komissio kuulee sidosryhmiä parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.