Arkisto

Saako sairausajan palkan aina kun on lääkärintodistus?

Sairausajan palkan maksamisen perusteena on, että työntekijä on sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä työntekijä ole aiheuttanut tilaansa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Startup-yhteistyö tuo uusia avauksia

Helsingin seudulle on viime vuosina syntynyt iso joukko startupien ja kasvuyritysten palvelukeskittymiä. Kauppakamari osallistuu aktiivisesti Aalto-yliopiston yhteydessä toimivan A Gridin palvelukonseptin kehittämiseen.

Verokilpailu muuttaa muotoaan

Apulaisprofessori Tomi Viitalan mukaan Suomen on pidettävä huolta yritysverotuksensa kansainvälisestä kilpailukyvystä. Hän arvioi, että EU:n nykyinen digiveroesitys ei vastaa Suomen kansallista etua.

Rekrytoinnin kohdistaminen tiettyyn sukupuoleen

Työnantajalla on lähtökohtaisesti liikkeenjohtovaltaansa perustuva oikeus valita palkkaamansa henkilö. Tasa-arvolain syrjinnän kiellot rajoittavat kuitenkin työnantajan liikkeenjohtovaltaa.

Älykäs asiakirja torppaa turhat sopimusriskit

Tuttu arkinen tilanne monessa organisaatiossa: edessä on kauppakirjan tai työsopimuksen laadinta, mutta viimeisintä ja ajantasaisinta sopimuspohjaa ei välttämättä löydykään yrityksen tiedostopankista.