Arkisto

Uudenmaan yritysten suhdannetilanne parani alkukesällä

Yritysten suhdanneodotukset ovat kirkastunee Uudellamaalla nopeasti. Odotukset niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoillakin ovat koko maata myönteisemmät, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J....

Kotvanen kasvua

Ilahduttavaa on, että talous kasvaa nyt koko maassa. Vientikysynnän kasvu on pannut koko maassa teollisuuden pyöriä liikkeelle niin, että tuotannon kasvu koko maassa oli...

Verovapaat henkilökuntaedut

Työnantajalta saadut edut ovat siis pääsääntöisesti veronlaista tuloa, ellei tuloverolaissa erikseen ole jotain etua verovapaaksi säädetty. Myös oikeuskäytäntö voi aikaansaada jonkin laissa mainitsemattoman edun...

Aiesopimus – sitovuudesta ja sisällöstä

Sopimusneuvottelua on aiesopimuksen solmimishetkellä käyty sen aikaa, että on saavutettu riittävä yksimielisyys sopimuksesta, mutta pääsopimuksen tekeminen ei ole vielä mahdollista, koska täsmällisistä sopimusehdoista ei...

Mikä on asemavaltuutus?

Osakeyhtiöissä oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi on osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksella, toimitusjohtajalla ja prokuristilla. Henkilöyhtiöissä se on yleensä vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Toiminimessä sen kirjoittaa toiminimenhaltija (ammatinharjoittaja)....

Menestys rakennetaan luottamushenkilöiden kanssa

Luottamushenkilöitä toimii 280 eri tehtävissä, jotka tarjoavat näköalapaikkoja ja erinomaiset vaikutuskanavat. Luottamushenkilöt seuraavat kauppakamarin henkilöstön kanssa elinkeinoelämän uusia ilmiöitä, poimivat maailmalta hyviä käytänteitä ja...

Helsingin seudulle rakennetaan ennätysmäärä asuntoja

Kyseisellä ajanjaksolla Helsingin seudulla valmistui 13 500 asuntoa. Tänä vuonna alueelle valmistuu noin 15 000 uutta asuntoa. Kauppakamari on korostanut erityisesti kohtuuhintaisten vuokra- ja omistusasuntojen tarvetta, sillä...