Arkisto

Helsingin liikennettä suunniteltava yhtenä kokonaisuutena

Helsingin seudun kauppakamarin mielestä on huolestuttavaa, ettei Helsingin liikennettä suunnitella yhtenä kokonaisuutena eri kulkumuotojen näkökulma huomioon ottaen. Julkisuuteen tuodaan hankkeita yksitellen ilman arvioita niiden yhteisvaikutuksista.

Apua – kuitti kadoksissa!

Mitä tehdä, kun maksutosite on hävinnyt, muuttunut lukukelvottomaksi tai jäänyt saamatta?

Ovi auki ja kynnys matalaksi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on ollut jo pitkään edelläkävijä yritysyhteistyön ja koulutusviennin saralla. Perinteikäs oppilaitos aikoo pysyä ajan hermolla myös jatkossa. Rehtori Teemu Kokko haluaa rakentaa opintopolun, jossa kynnys toisen ja kolmannen asteen opinahjojen välillä on entistä matalampi.

Kolme kysymystä luontoiseduista

Mitä tehdään luontoiseduille palkattoman poissaolon aikana? Luontoisedut ovat osa palkkaa, joten työnantajalla ei ole velvolli­suutta pitää niitä voimassa palkattoman poissaolon aikana. Työnantaja voi valita...

Nuoret osaajat ovat muutoksen moottoreita

Nuoret harjoittelijat tuovat työyhteisöön muutoksen tuulia, uusia työtapoja ja näkökulmia, jos heille vain annetaan siihen mahdollisuus. OPn Kiitorata trainee -ohjelmassa uuden sukupolven osaajille tarjotaan alusta asti vastuullisia ja motivoivia tehtäviä, unohtamatta opintojen edistämisen ja valmistumisen tärkeyttä.

Tuotannon kasvu hidastui Helsingin seudulla

Helsingin seudun tuotannon kasvu hidastui toisella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Työllisten ja työpaikkojen määrän kasvu vuoden takaisesta kuitenkin jatkui. Seudun tuotanto oli huhti–kesäkuussa arvion mukaan reilun prosentin korkeammalla tasolla, kun vuoden alussa kasvua oli 4 prosenttia.