Mika Olli on veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.

Brexit ja verotus

Iso-Britannia on vielä kuluvan vuoden osallistunut väliaikaisesti EU:n sisämarkkinoihin ja tulliliittoon, siirtymäaika päättyy 31. joulukuuta 2020 EU-eroon. Tämän seurauksena henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen tulee muutoksia.

Ero unionista tarkoittaa, että Iso-Britannia eroaa samalla myös kaikista unionin tekemistä kansainvälisistä sopimuksista. Verotuksen kannalta merkittävimmät muutokset koskevat tavara- ja palvelukauppaa.

Arvonlisäverotus

Tavarakauppa

Tavarakauppa EU:n ja Ison-Britannian välillä on jatkossa tuontia ja vientiä, eikä enää yhteisökauppaa. Kaikki Ison-Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä ja tullimuodollisuuksia sovelletaan kuten muillakin ulkorajoilla.

Yritykset, jotka harjoittavat tavarakauppaa EU:n ja Ison-Britannian välillä, tarvitsevat EORI-numeron, jonka saa hakemuksesta tullista. Isossa-Britanniassa myönnetyt EORI-numerot eivät enää 1.1.2021 alkaen ole voimassa EU:ssa.

Jos maahantuoja on arvonlisäverovelvollinen, ilmoitetaan ja maksetaan maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti verohallinnolle ja annetaan tulli-ilmoitus Tullille. Jos maahantuoja ei ole arvonlisäverovelvollinen, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Kun suomalainen yritys myy tavaroita Isoon-Britanniaan, kyse on verottomasta vientimyynnistä eikä verottomasta yhteisömyynnistä.

Keskeneräisiin tavaran toimituksiin, joiden kuljetus on alkanut Ison-Britannian ja EU:n jäsenvaltion välillä ennen siirtymäkauden päättymistä, sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäveron sääntöjä, vaikka lähettäminen tai kuljettaminen päättyisi vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen. Kun tavaroita tuodaan yhteisömyyntinä tai yhteisöhankintana Isosta-Britanniasta Suomeen siirtymäkauden päätyttyä, tavarat on esitettävä Tullille.

Tulli voi vaatia maahantuojalta näyttöä siitä, että tavaroiden lähettäminen tai kuljettaminen alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä.

Palvelukauppa

Suomalaisen verovelvollisen myydessä pääsäännön mukaista palvelua Isoon-Britanniaan sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle, kyse on verottomasta myynnistä EU:n ulkopuolelle. EU:n ulkopuolelle tapahtuva palvelun myynti ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty Isossa-Britanniassa, myynnin arvonlisäverotus tulee selvittää Iso-Britanniasta.

Kun suomalainen elinkeinonharjoittaja ostaa pääsäännön mukaista palvelua brittiläiseltä toimittajalta, sovelletaan ostoon käännettyä verovelvollisuutta.

Pohjois-Irlanti

Pöytäkirjan nojalla Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tiettyjä, etenkin tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia, ja arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin. Näin vältetään tullitarkastukset ja -valvonta Irlannin saarella. Pöytäkirja on voimassa 31.12.2024 asti ja sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa.

Tavarakauppaan EU:n ja Pohjois-Irlannin välillä sovelletaan EU-tavarakaupan yhteisömyyntiä ja -hankintaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä. Pohjois-Irlannin VAT-tunnisteen maakoodi on jatkossa XI.

EU:n arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan tavaroihin, jotka saapuvat Pohjois-Irlantiin muualta Isosta-Britanniasta tai lähtevät Pohjois-Irlannista muualle Isoon-Britanniaan.

VAT-tunnukset

ALV-tietojen tarkistuspalvelusta ei voi enää 31.12.2020 jälkeen tarkistaa Isossa-Britanniassa annettuja VAT-tunnuksia.

ALV–EU -palvelu

ALV–EU -palvelun kautta ei enää siirtymäkauden jälkeen voi hakea palautuksia Ison-Britannian ostolaskuihin sisältyvästä arvonlisäverosta, vaan jatkossa palautuksia on haettava suoraan Ison-Britannian veroviranomaisilta. Ohjeet hakemiseen löytyvät www.gov.uk -sivuilta.

On varauduttava siihen, että tositteet vaaditaan alkuperäisinä hakemuksen liitteeksi.

Vuoden 2020 aikana tehdyistä hankinnoista palautusta on haettava viimeistään 31.3.2021.
Pohjois-Irlannista tehdyistä tavarahankinnoista palautusmenettely toimii jatkossakin ALV-EU-palvelussa.

Tuloverotus

Tämän vuoden lopussa päättyvän siirtymäkauden jälkeen vaikutukset tuloverotukseen riippuvat siitä, mitä EU:n ja Ison-Britannian tulevasta suhteesta sovitaan.

Suomen ja Ison-Britannian välistä tuloverotusta koskevaa verosopimusta sovelletaan kuten aikaisemminkin.

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Brexit yhteenveto

Julkaisuun on koottu asiantuntijoidemme kirjoittamia brexitiin liittyviä Kauppakamari NYT:issä julkaistuja artikkeleita.

Yksityishenkilön veroilmoitus ja verotus verovuodelta 2018

Luonnollisen henkilön verotustietojen ilmoittaminen muuttuu.