Artikkelikuva

KauppakamariTieto: Brexitiin varautuminen työllistää tulliasiantuntijaa

Suomen Tulli on myöntänyt Schenker Oy:n johtavalle tulliasiantuntijalle ja tulliasioiden päällikkö Ville Raevuorelle tammikuussa vietetyn Maailman tullipäivän yhteydessä Certificae of Merit -kunniakirjan hänen aktiivisuudestaan Tullin monissa sähköisen asioinnin asiakasprojekteissa.

 

Raevuori on tuttu myös kauppakamarille, koska hän on KauppakamariTiedon Ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus -teoksen pitkäaikainen asiantuntija ja päivittää teosta säännöllisesti.

Raevuori sanoo tulleensa noteeratuksi omassa työssään, koska hänen oma aktiivisuutensa ja uteliaisuutensa työhön ovat vieneet häntä aina eteenpäin.

– Kun Tulli alkoi tehdä palvelumuotoilua asiakkailleen toimintojen yhtenäistämiseksi ja prosessien selkiyttämiseksi, ilmoittauduin vapaaehtoisesti mukaan aina tilanteen salliessa.

Raevuori sanoo oppivansa parhaiten, kun haastaa itseään päivittäisessä työssään ja pysyttelee poissa omalta mukavuusalueeltaan, eli siltä, minkä osaa parhaiten.

Lisäksi hän pitää jatkuvaa kouluttautumista tärkeänä osana oman ammattitaitonsa ylläpitoa.

– Mikään toisen opettama asia ei kuitenkaan koskaan kehitä yhtä paljon kuin itsenäisesti oppiminen työtä tekemällä, hän korostaa.

Pitkän työuran ja kokemuksensa ansiosta hän on monessa mukana, kuten Suomen Huolinta ja Logistiikkaliitto SHLL:n edustajana eurooppalaisen kuljetus- ja huolinta-alan kattojärjestön CLECATin tullaustyöryhmässä ja muissa kotimaan tullauksen työryhmissä.

Suomi on sähköisen asioinnin edelläkävijämaa

Suomen Tulli on myöntänyt Schenker Oy:n johtavalle tulliasiantuntijalle ja tulliasioiden päällikkö Ville Raevuorelle tammikuussa vietetyn Maailman tullipäivän yhteydessä Certificae of Merit -kunniakirjan hänen aktiivisuudestaan Tullin monissa sähköisen asioinnin asiakasprojekteissa. Kuva: Tulli

 

Työnkuva on monipuolinen ja osittain Raevuoren itsensä määrittelemä. Kaikista velvoitteista huolimatta tällä hetkellä häntä työllistää eniten Brexitiin varautuminen.

 Jos kova Brexit astuu voimaan, silloin tulliselvitykset palaavat Englannin liikenteeseen heti ja tarvitaan lisää huolitsijoita. Lisää tekijöitä tarvitaan kaikkialla, mutta Suomessa ollaan kuitenkin valmiimpia kuin muualla.

Raevuori sanookin, että hänen työssään moni asia on sitä, että varaudutaan tulevaan. Sen vuoksi lainsäädännön ja kehityksen seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Brexitiä hän kuvailee vuosikymmenen teatteriksi, jossa katsojat osallistetaan mukaan koko esitykseen. Raevuoren mielestä Brexit-äänestyksen yhteydessä korostettiin vääriä asioita, ja nyt lopputuloksesta kärsijöinä ovat kuluttajat sekä Euroopassa että Englannissa. Englannista tuotavien tavaroiden hinnat kallistuvat johtuen pakollisista tulliselvityksistä sekä lähtömaassa että määränpäässä.

– Brexit-äänestyksessä äänestettiin jostain, mitä ei voitu saada, eikä siinä otettu huomioon lainkaan EU:n mukanaan tuomaa taloudellista vakautta. Onneksi me liityimme aikoinaan EU:hun, sillä Suomi ei olisi nykyinen hyvinvointivaltio, jos olisimme jääneet unionin ulkopuolelle. Meillä on Suomessa monia syitä iloita EU-jäsenyydestämme. Niitä ei aina tule heti ajatelleeksi.

Raevuoren mukaan tulliasioissa meillä on valtava asiakasymmärrys, joka näkyy toiminnan helppoutena, joustavuutena ja siinä, että teemme yhteistyötä luotettavien kumppaneiden kanssa.

– Osaamme myös räätälöidä palveluitamme asiakkaillemme sopiviksi ja kehittää systeemiä kaikkien osapuolten kannalta toimivammaksi. Olemme sähköisessä asioinnissa edelläkävijöitä, hän sanoo loppuun.

Ville Raevuori on ollut aktiivinen Tullin ja huolinta-alan erilaisissa sähköisen asioinnin työryhmissä. Lisäksi hän on osallistunut Schenker Oy:n edustajana Tullin ja asiakkaiden välisiin huolinta-alan projekteihin. Nykyään hän on myös Ahvenanmaan asiakasyhteistyöryhmän jäsen ja on osallistunut verorajakauppaan ja sen toimintamalleja koskeviin keskusteluihin.

Kovan Brexitin vaikutukset tavara- ja palvelukaupan verotukseen

https://kauppakamarilehti.fi/index.php/neuvontapalvelut/kovan-brexitin-vaikutukset-tavara-ja-palvelukaupan-verotukseen/

 

Yritysten seitsemän selviytymisvinkkiä kovaan Brexitiin

Yritysten seitsemän selviytymisvinkkiä kovaan Brexitiin – PÄIVITETTY

Lue myös

Neuvontapalvelut: Vientikaupan määräysten muutokset – Egypti

Vientikohdemaiden tuontitullauksiin liittyvissä määräyksissä, tuonnin asiakirjavaatimuksissa ja kaupan maksutavoissa voi tulla yllättäviä muutoksia nopealla aikataululla.

Vientiyrityksen viisi tärkeää online-palvelua

Tutustu viiteen tärkeään online-palveluun, kun yrityksessä mietitään viennin avaamista tai laajentamista uusille markkinoille, matkassa on huomioitava monta asiaa.

KauppakamariTiedon ja Ammattikirjaston käyttöönotto korvasi aikuiskoulutuksessa perinteisen kirjan

Helsinki Business College Oy järjestää sekä nuorten että aikuisten ammatillista koulutusta...