Brexitin asiakirjavaatimuksista ja vaikutuksista tavarakauppaan

Brexitin asiakirjavaatimuksista ja vaikutuksista tavarakauppaan

Iso-Britannia erosi EU:sta virallisesti 1.2.2020, mutta tavarakaupan osalta ero konkretisoitui siirtymäkauden päätyttyä vasta kuluvan vuoden alusta alkaen.

Tällöin sisämarkkinakauppa muuttui vientikaupaksi, joka toi mukanaan muun muassa viennin ja tuonnin tullimuodollisuudet, EORI– ja REX-rekisteröitymisvaatimukset Tulliin sekä erilaiset tuotekohtaiset todistusvaatimukset keskinäisessä kaupassa. Pohjois-Irlannin ja EU:n välillä tavarakauppa jatkuu sisämarkkinakauppana ainakin vuoden 2024 loppuun saakka.

Iso-Britannia ja EU saavuttivat tiiviiden neuvottelujen päätteeksi 24.12.2020 keskinäisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jota alettiin väliaikaisesti soveltaa heti tämän vuoden alusta. Sopimuksen myötä EU:n ja Ison-Britannian välinen tavarakauppa jatkuu tullittomana ja ilman kiintiöitä, mikäli vietävät tuotteet täyttävät sopimuksen alkuperäsääntöjen vaatimukset ja tuotteiden alkuperä pystytään osoittamaan. Etuuskohtelua on muistettava hakea myös maahantuonti-ilmoituksessa ja sitä voidaan pyytää jälkikäteen enintään kolmen vuoden ajan tuontipäivästä laskettuna.

Tullittomuuden edellyttävä alkuperäselvitys

Ison-Britannian ja EU:n välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisen tavarakaupan tullittomuuden saamiseksi tuotteiden on täytettävä sopimuksen alkuperäsääntöjen ehdot. Pääsääntöisesti tavarat täyttävät alkuperäsääntöjen ehdot, kun ne ovat kokonaan tai riittävästi valmistettu EU:ssa tai Isossa-Britanniassa. Näin esimerkiksi Kiinassa valmistetut tavarat eivät täytä alkuperäsääntöjen ehtoja ja eivät näin ole oikeutettuja tullittomaan kohteluun.

Alkuperätuotteen aseman osoittamiseksi viejän on laadittava alkuperävakuutus kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Etuuskohtelun saaminen voi perustua myös tuojalla olevaan kirjalliseen tietoon tuotteen alkuperästä. Kun alkuperäselvitys perustuu tuojan tietoon, on alkuperän todistaminen täysin tuojan vastuulla.

Alkuperävakuutus on voimassa tuonnissa Isoon-Britanniaan 24 kuukautta ja tuonnissa EU-maihin 12 kuukautta siitä päivästä, jona se on laadittu. Yksi alkuperävakuutus voi kattaa myös useita saman alkuperätuotteen toimituksia vakuutuksessa ilmoitetun ajanjakson kuluessa. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta.


Alkuperävakuutuksen sanamuoto englanniksi on seuraava:

(Period: from___________ to __ (1))
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (2)) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3) preferential origin.
……………………………………………………………………………………………………
(4) (Place and date)
……………………………………………………………………………………………………
(Signature and printed name of the exporter)


(1) Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kenttä voidaan jättää tyhjäksi.

(2) Tullilta saadun rekisteröidyn viejän (REX) lupanumero merkitään suluissa olevaan kohtaan (Exporter Reference No…). Jos alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ei ylitä 6 000:ta euroa, myös muut kuin rekisteröidyt viejät voivat laatia alkuperävakuutuksia. Tällöin suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi (tässä tapauksessa viejän täydellinen osoite on lisättävä paikka ja päiväys kohdan alle). Brittiläiset yritykset käyttävät REX-lupanumeron sijaan GB-EORI-tunnustaan.

(3) EU-alkuperää olevia tuotteita vietäessä: the Union (European Union tai EU hyväksytään myös), britannialaista alkuperää tuotteita vietäessä EU-maihin: the United Kingdom

(4) Paikka ja päivämäärä voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.


Tavarakaupan kehityksestä ja ongelmista tullauksessa

EU:n ja Ison-Britannian välinen tavarakauppa laski merkittävästi Brexitin tultua voimaan tammikuussa. Tavaroiden vienti Suomesta Isoon-Britanniaan väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 23 % ja tuonti 52 %. Ison-Britannian vienti EU-maihin väheni tammikuussa 41 % ja tuonti 29 %. Syynä näinkin isoihin lukuihin olivat osaltaan myös joulukuussa tehdyt varastotäydennykset.

Tuontitullaukset ovat takunneet Isossa-Britanniassa yllättävän paljon ja tavarat ovat jumiutuneet siellä tulliin useiksi päiviksi, jopa viikoiksi. Osasyynä tähän on ollut Britannian tullin resurssien riittämättömyys voimakkaasti kasvaneiden tullausmäärien suhteen, mutta myös brittiläisten yritysten valmistautuminen uusiin määräyksiin on valitettavasti jäänyt vaillinaiseksi. Tämä on näkynyt myös Suomen Tullin päässä, kun brittiläisten yritysten tavaralähetykset ovat saapuneet huonosti eriteltyinä hidastaen tuontitullausta. Ongelmia on ollut erityisesti pienten yritysten kohdalla, kun suuremmat yritykset ovat pystyneet valmistautumaan uusiin käytäntöihin perusteellisemmin.

Brexitin jälkeistä muistilistaa Britanniaan vietäessä

  1. Muista EORI- ja REX-rekisteröinnit Tulliin.
  2. Varmista, että jokaisessa toimituksessa on lähetyskohtainen kauppalasku ja pakkausluettelo.
  3. Selvitä alkuperäasiat: Voiko vietävälle tavaralle antaa etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäselvityksen?
  4. Selvitä tullit, arvonlisäverot ja valmisteverot (GOV.UK, Access2Markets).
  5. Tarkista mahdolliset tuotekohtaiset todistusvaatimukset, merkintämääräykset sekä vientirajoitukset.

Lähde: Viennin maatieto.

Chamber Cafe: Ulkomaankauppa & Viennin maatieto

Tervetuloa maksuttomaan Chamber Cafe -aamupäivätilaisuuteen Ulkomaankauppa & Viennin maatieto  ja tutustumaan myös KauppakamariTiedon uudistuksiin.

Ilmoittaudu: Ulkomaankauppa & Viennin maatieto -tilaisuuteen.


 

KauppakamariTieto

KauppakamariTieto: Ulkomaankauppa & Maatieto sisältää keskeiset vientiin ja tuontiin liittyvät asiat. Kokonaisuus koostuu kolmesta teoksesta: Kuljetus, huolinta ja tullaus, Perustieto ja asiakirjat sekä Viennin maatieto.

Kokonaisuus sisältää ajantasaiset tiedot lähes 200 maan vientirajoituksista ja pakotteista, vaadittavista vientiasiakirjoista, tullauksesta, pakkaus- ja merkintämääräyksistä ja tuotekohtaisista todistusvaatimuksista. Se tarjoaa käytännön neuvoja kansainvälisiin kuljetuksiin. Mukana on paljon tietoa tavaran vakuuttamisesta ja toimituslausekkeista sekä ulkomaankauppaan liittyvistä asiakirjoista, maksutavoista ja yleisistä sopimusehdoista. Mukana on myös englanninkielisiä sopimusmallipohjia.

Teoksesta viejä ja tuoja saavat tärkeää tietoa myös ulkomaankaupan juridiikasta ja maksutavoista sekä arvonlisä- ja tuloverotuksesta.

Lue myös

Vihreä siirtymä tarjoaa Suomelle taloudellista kasvua

Vihreä siirtymä ja erityisesti siinä onnistuminen on keskeisessä roolissa Suomen taloudellisessa kehittymisessä lähivuosikymmenen aikana.

Brexit yhteenveto

Julkaisuun on koottu asiantuntijoidemme kirjoittamia brexitiin liittyviä Kauppakamari NYT:issä julkaistuja artikkeleita.

Brexitin vaikutus brittiläisiin työntekijöihin ja työlupiin

Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan, kun Britannia...