Ison Britannian ero EU:sta.

Brexitin vaikutuksista kaupankäyntiin 1.1.2021 alkaen

Ison-Britannian kuluvan vuoden helmikuussa tapahtuneen EU-eron siirtymäkausi lähenee loppuaan. Siirtymäajan aikana tullauskäytännöt ja kaupankäynti Ison-Britannian ja EU:n välillä ovat jatkuneet kuten ennenkin. Tulleja eikä muitakaan tuontimaksuja ole peritty. Neuvottelut keskinäisestä vapaakauppasopimuksesta jatkuvat yhä, tietoa siitä kuinka kattava sopimus saadaan aikaan on edelleen hämärän peitossa.

1.1.2021 alkaen EU:sta Isoon-Britanniaan vietäviä tavaroita kohdellaan mahdollisesta vapaakauppasopimuksesta huolimatta vientitavaroina, mikä edellyttää yrityksiltä uusien käytäntöjen omaksumista. Tulli-ilmoitukset tulevat pakollisiksi, mikä vaatii yrityksiltä EORI-rekisteröitymistä Tullissa.

Jos vientiä EU-alueen ulkopuolelle on jo ollut, niin aiemmin hankittua EORI-numeroa voi käyttää Britannian kaupassakin.

Tavaralähetyksiin tulee liittää kauppalasku ja pitää selvittää mahdolliset tullit, arvonlisäverot ja valmisteverot. Mahdollisia tuotekohtaisia todistuksia, lupia ja lisenssejä saatetaan alkaa vaatia ja tuotteiden alkuperäasiat tulee selvittää. (Vientiasiakirjat.fi on sähköinen palvelu, jonka kautta voit hakea vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille vahvistettaville dokumenteille. Helsingin seudun kauppakamari neuvoo asiassa). Kaikki käytännön yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta jotain kuitenkin, josta seuraavana.

Iso-Britannia ottaa käyttöön ensi vuoden alussa oman UK Global Tariffin. Ison-Britannian hallituksen nettisivulta voi tarkistaa nimekekohtaisesti Ison-Britannian kantamat tullimaksut maahantuonnissa. Useimmissa tapauksissa Britannian toimeenpanemat maksut ovat samat kuin EU:ssa tai alhaisemmat.

Ison-Britannian hallitus on laatinut EU-tavaroiden maahantuonnista prosessioppaan paikallisille yrityksille. Siitä selviää hyvin uudet velvollisuudet. Oppaassa kerrotaan myös helpotuksista täydellisten tuonti-ilmoitusten antamiseen ja mahdollisten tullimaksujen suorittamiseen ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, minkä toivotaan nopeuttavan tullausmuodollisuuksia. Tämä helpottaisi myös odotettavissa olevien rekkaruuhkien syntymistä.

Ison-Britannian hallitus on julkaissut ohjeistuksia myös tuotteiden maahantuontiin ja markkinoille asettamiseen, esimerkiksi valmistettujen tuotteiden tuomisesta markkinoille 1.1.2021 jälkeen. EU-säännösten mukaisten uuden menettelytavan direktiivien alaisten CE-merkittyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden osalta siirtymäaika jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka eli näiden kohdalla hyväksytään Ison-Britannian kansallisen UKCA-merkinnän ohella edelleen CE-merkintä ja tuotteen valmistajan laatima EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU Declaration of Conformity).

Vuoden 2022 alusta hyväksytään vain UKCA-merkintä sekä useimmille tuotteille laadittava UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus (UK Declaration of Conformity).

Sen sijaan EU:n vanhan menettelytapojen mukaisille tuotteille (kemikaalit, lääkkeet, ajoneuvot, ilmailuala), Britannian kansallisten määräysten alaisille tuotteille sekä tietyille muille tuoteryhmille kuten muun muassa lääkinnällisille laitteille, rakennusalan tuotteille ja ekologista suunnittelua ja energiamerkintää vaativille tuotteille määräykset poikkeavat edellä mainitusta. Tiettyjen tuotteiden kohdalla UKCA-merkintää vaaditaan heti vuoden 2021 alusta.


Lisätietoja Ison-Britannian hallituksen tuoteryhmäkohtaisista ohjeistuksista.


Satamat saattavat ruuhkautua

Kanaalin satamiin odotetaan syntyvän viivästyksiä alkukuukausina, kun yritykset niin Britanniassa kuin EU-alueella opettelevat uusia vaatimuksia. On puhuttu pahimmissa tapauksissa jopa massiivisista rekkajonoista.

Ison-Britannian hallitus toivoo, että edellä mainittu mahdollisuus lykätä tulli-ilmoitusten tekemistä voisi helpottaa tilannetta erityisesti tuonnissa. On kuitenkin suositeltavaa tutkia myös muita satamavaihtoehtoja, ainakin näiden ensimmäisten kuukausien ajan, kunnes uuteen tilanteeseen sopeudutaan.

Lue myös

Brexitin asiakirjavaatimuksista ja vaikutuksista tavarakauppaan

Iso-Britannia erosi EU:sta virallisesti 1.2.2020, mutta tavarakaupan osalta ero konkretisoitui siirtymäkauden päätyttyä vasta kuluvan vuoden alusta alkaen.

Työmatkaliikenteen luontoisetujen muutokset

Työryhmä antoi elokuussa erillisen väliraportin luontoisetujen veromuutoksista ja siihen liittyvä lainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen. Työsuhdematkalippu...

Brexit yhteenveto

Julkaisuun on koottu asiantuntijoidemme kirjoittamia brexitiin liittyviä Kauppakamari NYT:issä julkaistuja artikkeleita.