Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Brexitin vaikutus brittiläisiin työntekijöihin ja työlupiin

Erosopimuksella on turvattu Suomessa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Suomeen ennen 1.1.2021.

Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan, kun Britannia muuttuu niin sanotuksi kolmanneksi maaksi.

Ennen 1.1.2021 Suomeen saapuvat työntekijät

Suomeen ennen 1.1.2021 saapuneet työntekijät saavat työskennellä ilman oleskelulupaa. Tulee kuitenkin huomioida, että Suomeen 1.10.2020 alkaen muuttavat Britannian kansalaiset eivät enää rekisteröidy kuten EU-kansalaiset, vaan he hakevat suoraan erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta. Erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta on haettava viimeistään 31.12.2020, koska EU:n vapaa liikkuvuus ei enää sovellu 1.1.2021 alkaen.

Britannian kansalaisten, jotka ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Suomessa on haettava EU-oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Ne Britannian kansalaiset, jotka ovat saaneet Suomessa pysyvän EU-oleskeluoikeuden ennen 1.1.2021 ja joilla on todistus siitä, voivat maksutta hakea asemansa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen pysyvään oleskeluoikeuteen. Pysyvä EU-oleskeluoikeus edellyttää 5 vuoden oleskelua Suomessa. Jos tätä ei ole koossa vielä vuoden 2020 loppuun mennessä, työntekijä voi kerryttää aikaa myös sen jälkeen ja saada erosopimuksen mukaisen pysyvän oleskeluoikeuden myöhemmin. EU-oleskeluoikeus tulee kuitenkin joka tapauksessa vaihtaa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen, vaikka pysyvää EU-oleskeluoikeutta ei olisi vielä kertynyt.

On hyvä ohjeistaa työntekijää, että edellä mainitut hakemukset on tehtävä 1.10.2020 – 30.9.2021 välisenä aikana.

1.1.2021 alkaen saapuvat työntekijät

Britannian kansalaisilla on ollut oikeus tehdä töitä Suomessa ilman rajoituksia. Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee Brexitin myötä rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Tällöin työntekijöihin sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulo- ja työlupasäännöksiä.

Joanna Ahokanto
lakimies

Mikä käytännössä muuttuu Brexitin myötä työntekijöiden työsuhteessa?

1.1.2021 alkaen työntekijä tarvitsee Suomen myöntämän oleskeluluvan tehdäkseen töitä Suomessa. Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa joko erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus tai oleskelulupa.

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa kolmannen maan kansalaisen, tulee viipymättä toimittaa TE-toimistolle selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja asianomaisen työehtosopimuksen mukaiset tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole sovellettava, että ne vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä.

Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetuille ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...