Business Finland vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä

Teknologiakeskus Tekesistä ja yritysten kansainvälistymistä edistävästä Finprosta muodostettu Business Finland aloitti toimintansa vuoden alussa. Organisaatiota trimmataan täyteen iskukuntoon pääjohtaja Pekka Soinin johdolla. Tavoitteena on, että kansainvälisille markkinoille tai liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävillä yrityksillä olisi käytettävissään yhden luukun periaatteella toimivat julkiset palvelut keväästä 2018 alkaen.

Business Finlandin organisaatio ja resurssit on pääjohtaja Pekka Soinin mukaan mitoitettu niin, että organisaatiolla on riittävän hyvä tarttumapinta suomalaisiin yrityksiin ja kohdemarkkinoihin ulkomailla. Business Finlandilla on oma edustus 15 maakunnassaja yhteydenotto onnistuu myös alueellisten Team Finland -koordinaattoreiden kautta.Ulkomaanverkostoa vahvistetaan yhä tiivistämällä yhteistyötä muun muassa ulkoministeriön kanssa.

-Keskustelu ja sparraus ovat Business Finlandin tarjoamien palvelujen keskiössä. Tavoitteena on ohjata jokainen yhteyttä ottava yritys oikealle palvelupolulle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Soini toteaa.

Digitaaliset palvelut auttavat ensimmäisen vaiheen kartoittamisessa. Henkilökohtaisiin keskusteluihin siirrytään, kun asiakkaan konkreettiset tarpeet ja tavoitteet on kartoitettu.

Lähtökohtana on, ettäpalvelumme perustuvatasiakasyritysten todellisiin tarpeisiin.

Yritysten tarpeet muuttuvat, kun toiminta laajenne tai liikevaihto kasvaa. Business Finland ohjaa tarvittaessa yrityksiä muiden palveluntuottajien luokse, esimerkiksi ulkoministeriölle tai rahoitusta tarjoavalle Finnveralle. Ulkoministeriö on tärkeässä roolissa tietyissä maissa, joissa virallinen taho voi toimia ovien avaajana yrityksille.

Business Finland vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä

Kasvuhalukkuus on keskeinen kriteeri, kun Business Finlandin asiantuntijat päättävät miten paljon ja missä muodossa yksittäiseen asiakkaaseen panostetaan, sanoo pääjohtaja Pekka Soini.

Business Finlandin tavoitteena on kytkeä Suomessa ja ulkomailla tuotettavat palvelut yhteen saumattomasti. Keskeisissä kohdemaissa on Business Finlandin omien edustajien lisäksi tarjolla myös yksityisiä konsulttiyrityksiä, joiden palveluja ja toimintaa arvioidaan järjestelmällisesti laadun takaamiseksi.

-Kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille tarjoamme neuvontapalvelujen ja sparrauksen lisäksi myös rahoitusta. Voimme esimerkiksi rahoittaa ensimmäisen markkinaselvityksen, jonka perusteella suunnittelemme seuraavia askeleita yhdessä asiakkaan kanssa.

Yrityksen halu kasvaa ja laajentaa toimintaansa uusille markkinoille on keskeinen kriteeri, kun Business Finlandin asiantuntijat päättävät miten paljon ja missä muodossa yksittäiseen asiakkaaseen panostetaan. Kasvuhalukkuus mitataan muun muassa sillä, miten paljon yritys on valmis tekemään työtä ennen toiminnan laajentamista ulkomaille.

Kotityöt pitää tehdä ja huolella. Moneen asiaan voi valmistautua jo kotona. Esimerkiksi kohdemaan kulttuuriin voi perehtyä ja erilaisia tapaamistilanteita voi harjoitella etukäteen, Soini muistutaa.

Pekka Soini näkee kappakamarit tärkeänä yhteistyökumppanina Business Finlandille. Kauppakamarien järjestämät verkostoitumistilaisuudet ja niissä käytävät vertaiskeskustelut antavat arvokkaita neuvoja ja rohkeutta lähteä esimerkiksi valloittamaan naapurimaan markkinoita.

Lue myös:

Yhdistys – tarvitsetko kesätyöntekijää?

Yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esimerkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, somelähettilääksi, luonnonhoitotehtäviin tai vaikkapa seuralaiseksi senioreille. OP lahjoittaa yhdistykselle...
Edellinen artikkeli Juho Romakkaniemi: Paras Suomi aivan jokaiselle Seuraava artikkeli Miten muuttaisit pk-yrityksen määritelmää?