fiiliskuva

Vastuullinen yritystoiminta tarjoaa bisnesmahdollisuuksia

Suomalaisissa yrityksissä on paljon osaamista ja yrityksillä tuotteita, jotka tuottavat hyvinvointia ihmisille ja laajemmin yhteiskunnalle.

Monet tavara- tai palvelutuotteet edistävät konkreettisesti elämiseen liittyvien edellytysten toteutumista. Esimerkiksi elintarvikealan yritykset tuottavat elintärkeitä ruokatuotteita. Koneita, laitteita ja teknologiaa valmistavat yritykset mahdollistavat tuotteillaan mm. tehokkaan ja tuottavan ruoantuotannon sekä logistiikan toimimisen. Tietoliikenteen sovellusten avulla edistetään tiedon siirtymistä ja ihmisten välistä kommunikaatiota.

Käytännössä lähes kaikilta toimialoilta on löydettävissä myönteisiä vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle tuottavaa yritystoimintaa. Pelkästään sillä, että yritys työllistää ihmisiä itse tai alihankkijoidensa kautta yritys tukee työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentulon turvaamista.

Kestävää kehitystä tukeva yritystoiminta nosteessa

Kaksi vuotta sitten syyskuussa 2015 YK:n huippukokouksessa YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030) seuraaville 15 vuodelle.  Tavoitteiden tarkoituksena on vastata isoihin globaaleihin ongelmiin ja haasteisiin – ilmastonmuutokseen ja ympäristön yleiseen heikkenemiseen sekä moniin ihmisten elämää heikentäviin sosiaalisiin kysymyksiin, kuten eriarvoistumiseen köyhyyteen ja syrjintään.

Valtiot ottivat elinkeinoelämän ja yritykset aivan uudenlaisella tavalla mukaan ratkaisemaan ihmiskuntaa ja maapalloa laajasti koskettavia ongelmia. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan ja tuotteillaan tukevat yritykset kutsuttiin mukaan historialliseen yhteisponnistukseen ihmisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi sekä ja ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi.

Yritystoiminnassa puhutaan enenevässä määrin vastuullisesta yritystoiminnasta tai yritysvastuusta.

Tällä tarkoitetaan yritystoimintaa, jota tehdään taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti. Vastuullisessa yritystoiminnassa huolehditaan siitä, ettei yritystoiminta aiheuta yhteiskunnalle, ympäristölle ja ihmisille negatiivisia vaikutuksia.

Kun vastuullisuus kytketään kestävän kehityksen tavoitteisiin, vastuullinen yritys pyrkii yritystoiminnallaan tuottamaan aktiivisesti myös myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisen myötä vastuullisesti toimiville ja kestävän kehityksen tavoitteita toiminnallaan tukeville yrityksille on avautunut merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Bisnesmahdollisuuksia

Yritystoiminnassa puhutaan enenevässä määrin vastuullisesta yritystoiminnasta tai yritysvastuusta. Tällä tarkoitetaan yritystoimintaa, jota tehdään taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti. Vastuullisessa yritystoiminnassa huolehditaan siitä, ettei yritystoiminta aiheuta yhteiskunnalle, ympäristölle ja ihmisille negatiivisia vaikutuksia.

Kun vastuullisuus kytketään kestävän kehityksen tavoitteisiin, vastuullinen yritys pyrkii yritystoiminnallaan tuottamaan aktiivisesti myös positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisen myötä vastuullisesti toimiville ja kestävän kehityksen tavoitteita toiminnallaan tukeville yrityksille on avautunut merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Finnpartnership tukee yrityksiä

Suomen valtio edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista muun muassa kanavoimalla valtion kehitysyhteistyövaroja yritystoimintaan, joka tukee myönteisiä kehitystavoitteita kohdemaissa.

Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman kautta suomalaisyrityksille tarjotaan kehitysmaaliiketoimintaan liittyviä ilmaisia neuvontapalveluita sekä taloudellista tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja kaupallisen yhteistyön edistämiseen.

Finnpartnership järjestää 26.10. että 28.11. yrityksille maksuttoman työpajan, jossa kerrotaan erityisesti yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Lue lisää lokakuun työpajasta!

Lue lisää marraskuun työpajasta!

Lue myös:
Edellinen artikkeli Tästä on hyvä hallitustyöskentely tehty: aikaa, asennetta ja ajatustyötä Seuraava artikkeli Verotusmenettelyt muuttuvat yhteisöillä ja yksityisillä henkilöillä