Covid-19 pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

Covid-19 pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

Maailmanlaajuisen pandemian vaikutuksista ovat kärsineet erityisesti pk-yritykset. Kriisi ja sen vaikutukset uhkaavat liiketoimintaa ja johtavat usein toimitusketjujen häiriöihin.

Euroopan komissio kerää Enterprise Europe Network -verkoston kanssa tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista pk-yritysten toimintaan.

Kyselyssä tarkastellaan erityisesti toimitusketjujen häiriöitä ja kartoitetaan keinoja yritysten tukemiseen tällaisten häiriöiden yhteydessä.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä yrityksiltä ajantasaista tietoa,
jonka avulla Euroopan komissio voi mukauttaa elpymiseen tähtääviä toimenpiteitään.

Vastauksia on tärkeää saada myös Suomesta – kiitos kun osallistut!

Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaaminen kestää alle 10 minuuttia.

Koronaviruspandemian vaikutukset yritykseesi -kysely

Vastaathan kyselyyn viimeistään 21.12.2020.


Lue myös

Vastaa kyselyyn yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

On tärkeää saada Suomesta vastauksia kattavasti, koska Pohjoismaisesta aineistosta tehdään myös raportti. Vastausaikaa on 2.6....

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...