Korona-infoa, Helsingin seudun kauppakamari

De minimis -tukirajoja ei huomioida korona-takauksissa ja lainoissa

Euroopan komissio hyväksyi 20.4.2020 tukiohjelman, jonka nojalla Finnvera voi myöntää koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille takauksia ja lainoja sekä käyttöpääomaan että investointeihin.

Kyseessä on komission ensimmäinen valtiontukipäätös, joka koskee Suomen toimia koronavirustilanteessa.

Koronatukiohjelma ei kasvata yrityksen tai konsernin niin sanottua de minimis -tukikiintiötä.

De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksellistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lue myös

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.

Korona opetti ketteräksi

Koronakriisistä ovat selvinneet parhaiten yritykset, jotka ovat pystyneet muuttamaan nopeasti toimintatapojaan. Millaisia opetuksia kriisi antaa vastaisen varalle?

Latinalainen Amerikka pysyy kiinnostavana suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille

Latinalaisen Amerikan maat ovat edelleen merkittävä markkina-alue suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille, vaikka koronapandemia koettelee maita ankarasti tällä hetkellä.