Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

COME - Chamber of Multicultural Enterprises

Kauppakamarin COME-projektin (1.3.2016-31.8.2018) tavoitteena oli parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä, sekä edistää yritysten menestymistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

COME-projektin yhteydessä työnantajille tarjottiin maksutonta neuvontaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä sekä tietoa olemassa olevista työelämän monikulttuurisuuteen liittyvistä julkisista ja yksityisistä palveluista. Työnantajaneuvonta jatkuu COME-projektin päätyttyä osana International House Helsingin palveluita.

COME koordinoi EntryPoint-mentorointiohjelmaa, joka toteutettiin yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Ohjelman tavoitteena oli vahvistaa yritysten ja Suomessa asuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden vuorovaikutusta luomalla kumppanuus mentorin ja mentoroitavan välille, sekä edistää yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisten osaajien valmiuksia kiinnittyä avoimille työmarkkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin. EntryPoint jatkuu syksyllä 2018 yhteistyössä Espoon kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön EntryPoint with Startups and Scaleups -ohjelmalla.

Lisätietoa IHH työnantajaneuvonnasta »

Lisätietoa EntryPoint with Startups and Scaleups -mentoroinnista »

Töissä Suomessa – International House Helsinki

COME-projekti oli osa alueellista Töissä Suomessa -hanketta (1.3.2016-31.8.2018), joka keskittyi metropolialueen työperäiseen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisen tehostamiseen, kansainvälisen osaamisen valjastamiseen yritysten käyttöön ja maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyn edistämiseen.

Helsingin kaupungin johtamassa hankkeessa kumppaneina toimivat Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Moniheli ry ja TE-hallinto.

Hanke kokosi yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävät viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Tähtäimenä oli rakentaa kaupunkien, työ- ja elinkeinohallinnon, elinkeinoelämän, maahanmuuttajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä uudenlainen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmalli. Hankkeen tavoitteena oli edistää yhteistä näkemystä siitä, miten maahanmuutto ja maahanmuuttajat nivoutuvat osaksi työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla. Samalla lisätään työvoiman saatavuutta ja maahanmuuttajien työllisyysastetta, tehostetaan julkisen sektorin tuottavuutta ja tehdään Suomesta houkuttelevampi kohdemaa myös investoijille.

Yhtenä hankkeen päätavoitteista oli perustaa International House Helsinki (IHH). IHH-palvelun pilottivaihe aloitettiin joulukuussa 2017. IHH kokoaa maahanmuuttopalvelut ja palveluntarjoajat saman katon alle, helpottaen ja nopeuttaen maahanmuuttajien, viranomaisten ja työnantajien asiointia sekä yhteistyötä.

Töissä Suomessa -hanke sai rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta.

 

COME_long_rgb.png