Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Escrow-sopimustyypit

 

Individuaaliescrow-sopimus: yleisin sopimustyyppi

Sopimus tehdään ohjelmistotuotteen tekijänoikeuden omistajan ja sen asiakkaan - lisenssinhaltijan- sekä escrow-agentin (kauppakamari) kanssa. Individuaaliescrow-sopimusta käytetään asiakkaalle räätälöidyssä ohjelmatoimituksessa.

 

Ryhmäescrow-sopimus

Ryhmäescrow on ohjelman myyjän, escrow-agentin ja usean ohjelmanostajan välinen sopimus. Ohjelman myyjä tekee ensi vaiheessa sopimuksen escrow-agentin (kauppakamari) kanssa ja informoi ohjelman käyttöoikeuslisenssejä myydessään ostajia mahdollisuudesta liittyä yksinkertaisella liittymissopimuksella mukaan ryhmäescrow-sopimukseen. Ryhmäescrow soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa useille asiakkaille myydään samanlaista tuotetta; esimerkiksi taloushallinnon tai CRM-ohjelmia. Ohjelman myyjän työtä ryhmäescrow säästää, koska kauppakamariin tehdään vain yksi talletus, joka on olemassa kaikkien ostajien hyväksi. Ohjelman ostaja taas saa suojattua liiketoimintansa kannalta tärkeän kokonaisuuden vaivattomalla ja kustannustehokkaalla tavalla.

 

Escrow tekijänoikeuden varmentamiseksi

Tietokoneohjelmat saavat suojaa tekijänoikeuslain kautta. Tekijänoikeuslaki antaa tekijänoikeuden tietokoneohjelman tekijälle. Tietokoneohjelmien tekijänoikeuksia ei kuitenkaan rekisteröidä mihinkään julkiseen rekisteriin. Tästä syystä ohjelmien tekijöillä on usein ollut vaikeuksia näyttää toteen, milloin he ovat tietyn ohjelmakeksinnön tehneet. Ongelmatilanteita on syntynyt esimerkiksi kilpailijoiden tai yrityksen entisten työntekijöiden tehtyä myöhemmin samanlaisen tuotteen. Tallettamalla tietokoneohjelma lähdekoodi kauppakamarin escrow-palveluun, voi yritys osoittaa kiistattomasti tehneensä ohjelmakeksinnön tiettynä aikana.

 

Asiakirjaescrow

Escrow-agentin haltuun voidaan tallettaa erilaista asiakirjamateriaalia määräajaksi. Talletuksella voidaan varmistaa esimerkiksi yrityskauppa-aineiston säilyminen muuttumattomana talletuksen ajan. Mallisopimus on saatavissa kauppakamarista.

 

Mallisopimukset

 

Helsingin seudun kauppakamarin escrow-mallisopimukset on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Kaikki sopimusmallit löytyvät alta sekä suomeksi että englanniksi word-muotoisina.

Individuaalisopimus on tyypillinen yritykselle räätälöidyn tietokoneohjelman escrow-sopimus. Ryhmäsopimusta käytetään kun samaa ohjelmaa käyttää useampi yritys. Käyttäjäyritykset liittyvät ryhmäsopimukseen omilla liitesopimuksillaan. Asiakirjaescrowta voidaan käyttää kirjallisen materiaalin talletuksessa. Tekijänoikeusescrowlla yritys voi osoittaa tehneensä tiettynä aikana esim. ohjelmakeksinnön.

 

Lataa tästä Helsingin seudun kauppakamarin escrow-mallisopimus:

 

1. Individuaaliescrow-sopimus


2. Escrow Agreement


3. Ryhmäescrowsopimus


4. Group Escrow Agreement


5. Asiakirjaescrowsopimus


6. Document Escrow


7. Tekijänoikeusescrowsopimus


8. IP Development Protection Agreement