Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

10.10.2019

Chamber Talent Boost luo kansainvälisen osaamisen ekosysteemiä

Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset osaajat ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun etsitään ratkaisuja yritysten osaajapulaan. Pääkaupunkiseudun kansainvälisen osaajatoiminnan ekosysteemin vahvistamiseksi ja keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi on käynnistetty alueen toimijoista koostuva ”Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina” -yhteishanke, jossa Helsingin seudun kauppakamari on mukana.

– Chamber Talent Boost luo Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävää yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuutta. Se edistää yritysten kansainvälistymistä, osaajien työllistymistä sekä luo laajempia ja vahvempia verkostoja elinkeinoelämän, korkeakoulujen, kaupunkien, ja kansainvälisten osaajien välille, kertoo Chamber Talent Boostin projektipäällikkö Satu Salonen Helsingin seudun kauppakamarista.

Chamber Talent Boost keskittyy erityisesti yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksien vahvistamiseen, yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen sekä International House Helsinki -palvelun työnantajaneuvonnan tuottamiseen ja kehittämiseen.

Uusi työkalu yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi 

Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi Helsingin seudun kauppakamari kehittää yhteistyössä Business Finlandin kanssa yrityksille suunnatun työkalun, jonka avulla yritys voi kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa.

– Työkalu antaa tietoa siitä, millaisia yrityksen käytännöt ja organisaatiokulttuuri ovat, ja mihin suuntaan osaamista ja prosesseja kannattaa kehittää, jotta yritys olisi valmiimpi rekrytoimaan kansainvälistä työvoimaa, Salonen sanoo.

Mentorointi yritysten ja osaajien kohtaamisten edistäjänä

Vahvistaakseen yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksiä ja kohtaamisia, Chamber Talent Boost koordinoi poikkikulttuurista EntryPoint-mentorointiohjelmaa, joka on suunnattu yrityksille ja kansainvälisille opiskelijoille sekä vastavalmistuneille.

– Ohjelman tavoitteena on vahvistaa osallistujien ammatillisia verkostoja, poikkikulttuurisia vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, sekä luoda molempia osapuolia hyödyttävä vuorovaikutuksellinen mentorointisuhde, kertoo Chamber Talent Boostin Talent Expert Marina Ponomareva.

Ensimmäinen mentorointiohjelma alkaa tammikuussa 2020. Tavoitteena on järjestää 2-4 mentorointikokonaisuutta huhtikuuhun 2021 mennessä.


Lisätietoja:

Satu Salonen,
projektipäällikkö,
Chamber Talent Boost 
Helsingin seudun kauppakamari 
p. 0503817176