Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

15.01.2019

Helsingin seudun kauppakamarin kauppakamariyksiköiden hallitukset nimettiin

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksiköiden hallitukset. Kauppakamariyksiköt ovat vahvoja elinkeinoelämän toimijoita alueellaan.

Helsingin seudun kauppakamarin maantieteellinen toimialue käsittää 21 kuntaa ulottuen entisen Uudenmaan läänin alueella lännestä Karkkilasta itään aina Loviisaan saakka. Alueellinen toiminta on organisoitu siten, että myös alueellinen elinkeinoelämän edunvalvonta on turvattu. Kauppakamarilla on Espoon ja Vantaan toimistojen lisäksi kolme alueellista kauppakamariyksikköä:

  • Luoteis-Uusimaa,
  • Keski-Uusimaa ja
  • Itä-Uusimaa. 

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Keski-Uudenmaan kauppakamarin yksikön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimii toimitusjohtaja Antti Korsisaari, Korsisaari Yhtiöt. 

Keski-Uudellamaalla kauppakamari edistää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Kauppakamari korostaa alueen erinomaista logistista sijaintia osana metropolialuetta, ja painottaa kuntarajat ylittäviä maankäyttöratkaisuja sekä volyymietujen hakemista hallinnossa ja palvelutuotannossa.

– Kauppakamarilla on suuri merkitys yritysten ja alueen etujen ajajana. On ensisijaisen tärkeää, että elinkeinoelämän ja kuntien aktiivista vuoropuhelua lisätään. Jatkossakin kauppakamarin tehtävä on järjestää alueen toimijoille ja yrityksille tilaisuuksia verkostoitumiselle, Korsisaari korostaa.

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö ››


Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin toimitusjohtaja Jari Eiro, Dicro Oy. 

Luoteis-Uudellamaalla edunvalvonnan painopisteitä ovat vaikuttaminen alueen keskusten kehittämishankkeisiin, niihin liittyviin liikennejärjestelyihin sekä toimialueen kuntien yleiskaavahankkeisiin. Kauppakamariyksikkö seuraa alueen ammatillisen koulutustarjonnan ja elinkeinoelämän tarpeiden vastaavuutta sekä toimii yhteistyössä alueellisten oppilaitosten kanssa.

– Kauppakamariyksikkö vaikuttaa aktiivisesti alueen kehittämiseen. Verkostoitumista edistetään järjestämällä aamukahvi- ja seminaaritilaisuuksia. Menestyvä Suomi ja menestyvät kunnat tehdään menestyvillä työpaikoilla, Eiro toteaa.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö ››


Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin toimitusjohtaja Mauri Molander, Itä-Uudenmaan Osuuspankki. 

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö korostaa elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitystä alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeyttä erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä alueella annettavan koulutuksen merkitystä ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi.

– Varmistamme Itä-Uudenmaan hyvän kasvun edellytyksiä, joiden kautta alueen elinvoimaisuus säilyy hyvänä, Molander sanoo.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö ››


Lisätiedot:

Markku Lahtinen
johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
markku.lahtinen@chamber.fi 
050 571 3564