Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

11.12.2018

Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa –
Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja työllisyyden pullonkauloihin

Kauppakamarit vaativat seuraavan hallituksen ottavan asialistalleen ilmastonmuutoksen torjunnan. 

“Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen. 

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan talouden matalaliitoisen vuosikymmenen jälkeen Suomella on olemassa kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen viennin vetäessä, työllisyyden kohentuessa ja valtion velanoton ollessa päättymäisillään. Tyytyväisyyteen ei hänen mukaansa silti pidä tuudittautua. 

“Talouden noususuhdanne kääntyy ennemmin tai myöhemmin laskuun. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii yhä vaikuttavampia keinoja ja kaupungistuminen etenee. Siksi päätöksenteolta ensi vaalikaudella vaaditaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Tämä hallitus ei ole tarpeeksi kyennyt uudistuksiin, vaikka suunta onkin ollut oikea. Siksi me kauppakamariryhmänä haluamme tarjota seuraavan hallituksen eteen tuleviin haasteisiin ratkaisuja”, hän sanoo. 

Fossiilisten energianlähteiden käyttö lopetettava
vuoteen 2040 mennessä

Erityiseksi asiaksi hallitusohjelmatavoitteista Romakkaniemi nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan. Sen painoarvon hän soisi olevan seuraavassa hallitusohjelmassa suuri. 

“Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Kauppakamarit, elinkeinoelämä ja yritykset haluavat olla keskeinen osa tuota ratkaisua. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia ensisijaisesti maailmanlaajuisella tasolla, mutta myös Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa”, hän sanoo. 

Kauppakamarien mukaan ilmastotyön punaisena lankana pitää olla vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Eniten pitää panostaa niihin toimenpiteisiin, joilla päästöjä voidaan vähentää eniten ja edullisimmin. Siksi markkinoita pitää luoda ja joustavaa hintaohjausta hyödyntää keinona aina kuin mahdollista. Poliittisen ohjauksen on perustuttava vaikutuksiin, eikä yksittäisten teknologioiden tai energianlähteiden tukiin. 

Työperäiseen maahanmuuttoon vauhtia  

Suomen työikäisistä vieraskielisten osuus on 8 %, Helsingin seudun työllisistä jo 16 %. Helsingin seudun työvoiman tarjonnan lisäys on perustunut vuoden 2000 jälkeen lähes kokonaan maahanmuuttajiin ja perustuu myös jatkossa. Suomen kasvukeskukset tarvitsevat kehittyäkseen uutta työvoimaa ammattiosaajista ja huippuasiantuntijoihin.

”Työvoiman tarjontaa voidaan lisätä nopeuttamalla työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja ja kehittämällä yrityksille alueellisia asettautumispalveluja. Lisäksi tarvitaan panostuksia sekä maahanmuuttajien osaamisen että täydennyskoulutustarpeiden tunnistamiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa”, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen sanoo. 

Tulevalla hallituskaudella saatavuusharkinnasta on luovuttava, työhön perustuvissa oleskelulupapäätöksissä tavoitteena tulee olla maksimissaan 1 kuukauden käsittelyaika ja tutkintoon valmistuville opiskelijoille tulee myöntää pysyvä oleskelulupa.

Kauppakamareiden vaaliteesit
  
Lisätiedot:
Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari, 040 050 5269
Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, 050 571 3564