Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

04.06.2018

Kauppakamarit: Osaavan henkilöstön saatavuus vaatii muutoksia koulutusjärjestelmään

Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja elinikäinen oppiminen mahdollistetaan. Ammatti- ja tutkintonimikkeiden sijaan huomio on kiinnitettävä osaamiseen, jota on voitava päivittää muuttuvien tarpeiden mukaan läpi työuran.

Pula osaavasta työvoimasta on noussut kasvun esteeksi joka puolella Suomea. Samanaikaisesti työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat kiihtyvään tahtiin ja elinikäisestä, jatkuvasta oppimisesta on tullut työelämän uusi normi. 

– Koulutusjärjestelmän joustavuus ja nopea reagointikyky ovat välttämättömiä edellytyksiä vastattaessa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, sanoo projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarit julkaisivat tänään koulutusteesit, joissa listataan seitsemän keinoa varmistaa osaavan henkilöstön saatavuus yrityksille. Kauppakamarit haluavat muun muassa tukea ammatillisen koulutuksen uudistuksen onnistumista, laajentaa oppisopimusten käyttöä sekä tiivistää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä.

Lahtisen mukaan suhdanteiden ja yritysten osaamistarpeiden muutoksiin on vastattava tiivistämällä yritysten, koulutuksen järjestäjien ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyötä. 

– Helsingin seudulla kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari on käytännön esimerkki yhteistyöfoorumista, jossa ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yritykset yhdessä ennakoivat tulevaisuuden tarpeita ja kehittävät työelämälähtöistä koulutusta, Lahtinen sanoo.

Kauppakamarit ovat huolissaan osaamisen rapautumisesta ja nuorten syrjäytymisestä. Kauppakamarien mukaan jokaisen nuoren tulisi saada vähintään toisen asteen koulutus. Tavoitteeseen ei kauppakamarien mukaan päästä oppivelvollisuusiän mekaanisella nostamisella, vaan ongelman ratkaiseminen vaatii resurssien suuntaamista varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

– Peruskoulun on tarjottava riittävät valmiudet erityisesti äidinkielessä, matematiikassa ja vuorovaikutustaidoissa, jotta nuoret pärjäävät lukiossa, ammattiin johtavissa opinnoissa ja myöhemmin korkeakoulussa, Lahtinen toteaa.

Suomen tulevaisuuden menestys ja kilpailukyky riippuvat osaamisesta. Joustavan koulutusjärjestelmän lisäksi Suomen aktiivisesti houkuteltava korkeaa osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä myös ulkomailta.

– Työelämä kansainvälistyy ja monimuotoistuu kovaa vauhtia varsikin pääkaupunkiseudulla. Koulutustarjonnassa tämän täytyy näkyä mahdollisuutena toteuttaa tarvittavaa englanninkielistä opetusta ja kotoutumiskoulutusta yritysten ja työyhteisöjen tarpeiden mukaan, Lahtinen sanoo.

Kauppakamarien mukaan tasapaino koulutusjärjestelmän valtakunnallisen ohjauksen ja alueiden päätösvallan välillä on arvioitava uudestaan. Keskeistä on elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja työllisyyspalveluiden tiivis yhteistyö, jolla voidaan parhaiten kehittää alueen osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa.

Lue kauppakamarien koulutusteesit kokonaisuudessaan:

Kauppakamarien koulutusteesit


Lisätietoja:

Markku Lahtinen,
projektijohtaja
050 571 3564 
Helsingin seudun kauppakamari