24.02.2017

Malmin lentokenttä on otettava asuntokäyttöön

Malmin lentokenttä on otettava asuntokäyttöön. Helsingin seudun väestö kasvaa vuosittain noin 19 000 hengellä, ja uusille asuntoalueille on seudulla suuri tarve.

– Malmin lentokenttäalueen kaavoitus ei saa hidastua eduskunnan käsiteltävänä olevan kansalaisaloitteen vuoksi. Alue tarvitaan uutta asuntotuotantoa varten, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Asuntotuotannon voimistaminen on ensiarvoisen tärkeää yritysten työvoiman saannin turvaamisen kannalta. Helsingin seudun väestö kasvaa nyt noin 19 000 hengellä vuosittain. Uusille asuntoalueille on seudulla suuri tarve. Helsingin vastikään hyväksytyssä uudessa yleiskaavassa Malmin lentokenttäalue on suurimpia uuden asuntotuotannon mahdollisuuksia.

– Alueelle voidaan rakentaa 25 000 asukkaan ja 2000 – 4000 työpaikan uusi hieno kaupunginosa, keskelle jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tätä mahdollisuutta ei saa jättää nyt käyttämättä, Perälä sanoo.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat elokuussa 2014 allekirjoittaneet sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi. Sopimuksessa on selvästi sovittu, että Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön. Asuntotuotannon voimistamisesta on sovittu kesäkuussa 2016 solmitussa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa.

– Maan pääkaupungissa täytyy voida luottaa siihen, että valtion kanssa tehdyt sopimukset pitävät. Lähestyvät kunnallisvaalit eivät saa vaarantaa valtion luotettavuutta sopimuskumppanina, Perälä korostaa.

– Kun Malmin lentokenttäalue otetaan asuntokäyttöön, on yleisilmailun tarpeet turvattava muilla ratkaisuilla. Siihen uusi Pyhtään lentokenttähanke tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin seudun kauppakamari,
p. 050 66 773, heikki.perala@chamber.fi