Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

29.01.2018

Ohjeita työnantajalle työtaistelun varalle

SAK on järjestämässä mielenilmausta vastustaakseen hallituksen toimeenpanemaa ns. aktiivimallia Helsingin Senaatintorilla perjantaina 2.2.2018 klo 11 alkaen. Useat ammattiliitot tukevat mielenilmausta ja kannustavat jäseniään osallistumaan mielenilmaukseen.

Lakot, jotka kohdistuvat julkisen vallan toimenpiteisiin ovat laillisia poliittisia työtaisteluita ja työntekijöillä on niin halutessaan mahdollisuus niihin osallistua. 

Ilmoitusvelvollisuus työhön saapumisesta ja muut ohjeet

Töiden järjestelyn kannalta on tärkeää, että työntekijöitä ohjeistetaan ilmoittamaan osallistumisestaan perjantain työtaisteluun ja poissaoloajankohdastaan mahdollisimman hyvissä ajoin (esimerkiksi keskiviikkoon 31.1. klo 12.00 mennessä). 

Samassa ohjeistuksessa on lisäksi hyvä mainita, että mikäli työntekijä ilmoittaa olevansa perjantaina oman tai lapsensa sairauden vuoksi pois työstä, on työntekijän toimitettava lääkärintodistus poissaolostaan. Lääkärintodistus voidaan vaatia, vaikka yrityksen normaali käytäntö sallisi poissaolon omalla ilmoituksella.

Palkanmaksuvelvollisuus

Työtaisteluun osallistuvilla ei ole oikeutta palkkaan. Tämä koskee myös luottamusmiestä ja muita henkilöstön edustajia. Palkanmaksu keskeytetään työstä poissaolon ajalta, johon lasketaan myös matka-aika mahdolliseen mielenilmaukseen. Jos työntekijä on työpaikalla, mutta keskeyttää työnteon mielenilmauksen ajaksi, palkanmaksu keskeytyy myös tällöin. 

Lakkopäivää ei lueta vuosilomaa kerryttäväksi päiväksi, jos työntekijä on poissa koko työvuoronsa, mutta osaksikin päivää työssä oleminen kuitenkin oikeuttaa vuosiloman ansaitsemiseen.

Mikäli työnantajan toiminta pysyy käynnissä ja työnteko on mahdollista, palkanmaksu jatkuu normaalisti työtaisteluun osallistumattomien työntekijöiden osalta. Jos työnteko kuitenkin keskeytyy tai estyy työtaistelun vuoksi ja työntekijä on halukas työskentelemään, tulee palkanmaksua jatkaa normaalisti.

Julkisen liikenteen keskeytyminen

Julkisen liikenteen keskeytyminen ei ole peruste jäädä pois työstä tai myöhästyä työvuorosta. Työntekijän omalla vastuulla on järjestää kodin ja työpaikan välinen matka.
Yrityksessä voidaan kuitenkin noudattaa työnantajan hyväksymiä työaikajärjestelyjä kuten etätyön tekemistä myös työtaistelun aikana.