Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

31.01.2018

Uudenmaan yritykset ennakoivat tulevaisuutta varovaisesti  

Uudellamaalla toimivat yritykset arvioivat tulevaisuuden suhdannenäkymänsä heikommiksi kuin vielä viime syksynä. Myös muihin maakuntiin verrattuna Uudellamaalla odotukset ovat varovaisemmat. Tämänhetkistä suhdannetilannetta pidetään kuitenkin normaalia suotuisampana

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan yritykset kertovat tuotannon, investointien ja työntekijöiden määrän kasvavan. Sen sijaan tulevaisuuden odotukset ovat aiempaa heikommat.

Palveluja tuottavista yrityksistä 16 prosenttia odottaa suhdanteiden vahvistuvan, neljä prosenttia ennakoi hiipumista eli saldoluku painui lukemaan 12. Teollisuus- ja rakennusalan saldoluku painui kahteen; yrityksistä 17 prosenttia odottaa suhdanteiden paranevan, 15 prosenttia ennakoi heikkenemistä. 

Saldoluku kertoo, kuinka monta prosenttia suhdanteiden paranemiseen uskovia yrityksiä on enemmän kuin niitä, jotka ennustavat tuotantonsa supistuvan.

Yritysten viesti ammattitaitoisen työvoiman puutteesta otettava tosissaan

Yritysten pahin pulma on ammattitaitoisen työvoiman puute. Teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä joka viides ja palvelualojen yrityksistä joka neljäs pitää rekrytoinnin hankaluutta kasvun esteenä. 

– Sama ongelma toistuu kyselystä toiseen ja viesti on selvä. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on todellinen Uudellamaalla ja se muodostaa yritysten ripeämmälle kasvulle todellisen esteen. Tämä viesti kannattaa ottaa tosissaan, painottaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Tatu Rauhamäki.  

Teollisuuden ja rakentamisen kapasiteetin käyttöaste on varsin korkealla. 85 prosentilla vastaajista se on jopa kokonaan hyödynnettynä. 

– Investointien odotetaankin jatkavan kasvuaan, mikä on tulevan kasvun kannalta erinomaisen tärkeää. Uudenmaan elinkeinorakenne on palveluvaltainen, joten myönteistä on sekin, että palvelualojen yritykset odottavat myyntinsä vauhdittuvan alkuvuonna, Rauhamäki kertoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastasi 407 uusmaalaista teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 133 500 henkeä. 

Lisätietoja:
Tatu Rauhamäki
johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
tatu.rauhamaki@chamber.fi
p. 050 521 2907