Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

31.07.2019

Uudenmaan yritysten suhdannetilanne on edelleen tavanomaista suotuisampi -
samaan aikaan pulaa työvoimasta ja kysynnästä

Uudellamaalla toimivat yritykset arvioivat tulevaisuuden suhdannenäkymänsä. Suhdannetilannearviot pysyivät lähes muuttumattomina alkukesän 2019 aikana. Yritykset arvioivat tuotannon ja myynnin kasvun jatkuvan, mutta yrityksillä on pulaa työvoimasta ja kysynnästä. Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän kesän lopulla ja syksyn alussa.
 
Tämänhetkisiä suhdanteita kuvaava saldoluku oli heinäkuussa 15, kun vastaava saldoluku oli huhtikuisessa tiedustelussa 17. Suhdannetilanne oli normaalia suotuisampi 23 %:lla vastaajista ja 8 %:lla tilanne oli tavanomaista heikompi.
 
– Uudellamaalla yritykset näkevät vielä tuotannon ja myynnin kasvun positiivisesti. Pula työvoimasta ja osaamisesta vie pohjaa uusien työpaikkojen syntymiseltä, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.
 
Ammattitaitoisesta työvoimasta oli heinäkuussa pulaa kolmasosalla vastaajista ja kysyntä oli heikkoa joka neljännellä yrityksellä. Muut kapeikot olivat harvinaisia. Tuotantokustannusten nousu on ollut viime kuukausina hieman myyntihintojen nousua yleisempää. Kannattavuus on ollut kuitenkin hieman vuoden takaista parempi.
 
Lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset Uudellamaalla ovat kuitenkin synkentyneet viime kuukausina. Heinäkuussa suhdannenäkymien saldoluku oli -9, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa 0. Heikkenemistä ennakoi heinäkuussa 15 % vastaajista ja 6 % alasta uskoi suhdanteiden olevan kohentumassa. Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät vastaavat hyvin koko maan keskiarvoa.
 
– Yritysten suhdanneodotusten heiketessä on entistäkin tärkeämpää, että hallitus poistaa työllistymisen esteitä aktiivisella työvoimapoliitikalla ja nuorten nopealla pääsyllä työelämään. Tärkeää on myös saada Helsingin seudun pk-seudun isot liikennehankkeet nytkähtämään eteenpäin, toteaa Lahtinen.
 
Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät kausivaihtelu huomioon ottaen hieman toisella vuosineljänneksellä. Tuotannon kasvu voimistunee hieman kesän lopulla ja syksyn alussa. Henkilöstöä lisättiin kesän alussa ja työvoiman määrä kasvanee kausivaihtelu huomioon ottaen samaa tahtia myös lähikuukausina.
 
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2019 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 076 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.

Liitteet:

sb 2019 heinäkuu Uusimaa

sb_esitys heinäkuu 2019


Lisätietoja:
Johtaja, Markku Lahtinen,
Helsingin seudun kauppakamari,
050 571 3564,
markku.lahtinen@chamber.fi