Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

02.05.2018

Uudenmaan yritysten tulevaisuuden odotukset kirkastuivat keväällä

Uudellamaalla toimivat yritykset arvioivat vielä vuoden alussa tilannettaan varovaisesti, mutta kevät on kirkastanut odotukset. Lähes joka kolmas yritys kuvaa tämänhetkistä suhdannetta tavanomaista suotuisammaksi, myös odotukset lähikuukausille ovat myönteiset.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa tehdyssä kyselyssä 29 prosenttia yritysten edustajista arvioi tilanteen tavanomaista suotuisammaksi, normaalia heikommaksi tilanteen arvioi 11 prosenttia vastaajista. 

Suhdannenäkymien saldoluku nousi 18:aan alkuvuoden 16:sta. Saldoluku kertoo, kuinka monta prosenttia suhdanteiden paranemiseen uskovia yrityksiä on enemmän kuin niitä, jotka ennustavat tuotantonsa supistuvan.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat säilyneet lähes ennallaan, vain neljä prosenttia yrityksistä uskoo tilanteen heikkenevän. Saldoluku nousi tammikuun 17:stä lukuun 19. 

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten tuotannon ennakoidaan kohentuvat edelleen lähikuukausina. Uudenmaan suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Ammattityövoimapula on yleistynyt vuoden alkukuukausien aikana. Huhtikuussa rekrytointivaikeuksia ilmoitti 27 % vastaajista. 

– Rekrytointiongelmien kärjistyminen rajoittaa kasvua ja muodostaa esteen työllisyysasteen nopeammalle paranemiselle. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma tulee nostaa niin tämän hallituskauden loppuvaiheen kuin tulevan hallituskauden keskiöön, korostaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Tatu Rauhamäki.  

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastasi 382 uusmaalaista teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 115 368 henkeä. 

 

Lisätietoja:
Tatu Rauhamäki
johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
tatu.rauhamaki@chamber.fi
p. 050 521 2907