Luottamustehtävät

Valiokuntatyön uudistaminen

Kauppakamarin kattava luottamushenkilöverkosto muodostaa vaikuttamistyön ytimen ja mahdollistaa nopean reagoinnin yritystoiminnan pulmakysymyksiin.

Vuonna 2017 kauppakamari

  • lisää vuorovaikutusta valiokunnissa käsiteltävistä asioista kiinnostuneiden jäsenyritysten kanssa
  • ottaa toiminnan kohderyhmäksi myös yritysten ulkomaalaistaustaisen ylimmän johdon
  • seuraa elinkeinoelämän uusia ilmiöitä, poimii maailmalta hyviä käytänteitä ja tarvittaessa käynnistää joustavasti projektitoimintaa yritysten uusien tarpeiden täyttämiseksi