Maankäyttö ja liikenne


Maankäyttö ja kaavoitus tukevat onnistuessaan Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa sekä liikenteen sujuvuutta. Riittävällä asuntotuotannolla on suuri merkitys työvoiman saannin turvaamisessa.

Vuonna 2017 kauppakamari

 • korostaa metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä kokonaisuutena, kuntien osaoptimoinnista luopuen,
 • edistää viranomaisten ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa,
 • vaikuttaa Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelman ja Uudenmaan uuden kokonaismaakuntakaavan valmisteluun,
 • korostaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon merkitystä työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi,
 • edistää markkinoiden avaamista asuntotuotannon lisäämiseksi ja
 • korostaa eri asumis- ja tuotantomuotojen sekä yksityisten toimijoiden potentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä asuntotuotannossa.


Liikenteen toimivuuden edistäminen, logistisen tehokkuuden lisääminen ja ulkomaankaupan yhteyksien parantaminen edellyttävät liikenneverkon palvelutason kohentamista. Työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää parantaa seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä.

Vuonna 2017 kauppakamari

 • edistää koko työssäkäyntialueen liikennejärjestelmän suunnittelua yhtenä kokonaisuutena, kaikki liikennemuodot mahdollistaen,
 • korostaa liikennepalvelujen monipuolistamista sekä eri liikennemuotojen yhteentoimivuuden ja logistisen tehokkuuden lisäämistä,
 • edistää liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ja liikenteen rahoituksen uudistamista valtakunnallisena ratkaisuna,
 • torjuu liikenteen kokonaisverorasituksen nostamista sekä liikenteen alueellisia veroja,
 • painottaa Hakamäentien täydentämisen, Kehä I:n parantamisen sekä Sörnäisten tunnelin, Helsingin keskustatunnelin ja Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyden rakentamisen merkitystä yritysten kilpailukyvylle,
 • edistää Pisara-radan ja Espoon kaupunkiradan jatkon rakentamisvalmiutta,
 • korostaa lentoradan rakentamisen merkitystä pitkällä aikavälillä ja
 • edistää Helsingin keskusta-alueen saavutettavuuden turvaamista.