Vastuullisuus


Yritystoiminnan globalisoituminen ja sosiaalisen median vaikutus korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa.

Vuonna 2017 kauppakamari

 • nostaa esiin yritystoiminnan yhteiskunnallisen ja alueellisen merkityksen julkisessa keskustelussa,
 • organisoi yritysten hallitusten jäsenten koulutusta ja yhteistoimintaa ja
 • edistää sukupuolten välisten tasapuolisten etenemismahdollisuuksien toteutumista yrityksissä Johtajuuden Naiskamarin avulla.


Ilmastomuutos ja muut ympäristöriskit aiheuttavat yrityksille haasteita mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti biotalouden ja kiertotalouden toteuttaminen avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja kustannustehokkuuden kasvattamiseen.

Vuonna 2017 kauppakamari

 • seuraa lainsäädännön kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia ja
 • järjestää jäsenyrityksille seminaareja bio- ja kiertotaloudesta.


Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetus tulee asettamaan Suomessa vuonna 2018 yrityksille merkittäviä vastuita tietoturvan varmistamisessa.

Vuonna 2017 kauppakamari

 • järjestää jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista,
 • levittää hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta DigiCyber-projektin avulla,
 • kehittää yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa,
 • vaikuttaa yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja
 • toteuttaa Yritysten rikosturvallisuus 2017 -tutkimuksen yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa.


Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen kuuluu kauppakamarien vaikuttamistyön pitkäaikaisiin tavoitteisiin.

Vuonna 2017 kauppakamari

 • edistää hallitusohjelman toteutumista erityisesti maankäytön ja rakentamisen sääntelyn sujuvoittamiseksi.