Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Vastuullisuus


Yritystoiminnan globalisoituminen ja sosiaalisen median vaikutus korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa.

Kauppakamari

 • vaikuttaa seuraavaa vaalikautta koskeviin poliittisiin linjauksiin yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi,
 • pitää yritystoiminnan yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä esillä julkisessa keskustelussa,
 • organisoi yritysten hallitusten jäsenten koulutusta ja yhteistoimintaa,
 • edistää sukupuolten välisten tasapuolisen etenemismahdollisuuksien toteutumista yrityksissä Johtajuuden naiskamarin toiminnalla ja
 • viestii yrityksille monikulttuurisen ja ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksia kehittää osaamista, työyhteisöjä ja kilpailukykyä.


Ilmastomuutos ja muut ympäristöriskit aiheuttavat yrityksille haasteita mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti kiertotalouden toteuttaminen avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja kustannustehokkuuden kasvattamiseen.

Kauppakamari

 • seuraa lainsäädännön kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia ja
 • järjestää jäsenyrityksille tilaisuuksia liittyen kiertotalouteen.


Kyberturvallisuuden ja tietoverkkojen toiminnan esteettömyyden merkitys korostuu yritystoiminnassa. Yritystoimintaa vaarantavat myös kokonaan uudet uhkatilanteet kuten hybridiuhat. 

Kauppakamari

 • pitää painopistealueena yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä,
 • kouluttaa yrityksiä valmistautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon,
 • pilotoi yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa hybridiuhkiin liittyvän yrityksille suunnatun alueellisen maanpuolustuskurssin,
 • edistää vastuullista yritystoimintaa ja hyvää hallintoa jäsenkunnassaan ja tuo esiin siitä saatavia kilpailuetuja ja riskienhallintaa ja
 • järjestää jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista