Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetus tulee asettamaan Suomessa vuonna 2018 yrityksille merkittäviä vastuita tietoturvan varmistamisessa.

Vuonna 2018 kauppakamari

  • järjestää jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista,
  • levittää hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta DigiCyber-projektin avulla,
  • kehittää yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa,
  • vaikuttaa yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja
  • toteuttaa Yritysten rikosturvallisuus 2017 -tutkimuksen yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa.

 

 

Elinkeinoelämä ja hybridivaikuttaminen -tutkimus

 

 

Elinkeinoelämä ja hybridivaikuttaminen 2018 -tutkimus

Joka kymmenes suomalainen yritys, suurista peräti viidennes, kertoo joutuneensa hybridivaikuttamisen kohteeksi. Yli puolet vastaajista pitää suomalaisten liiallista avoimuutta ja sinisilmäisyyttä suurimpana heikkoutena hybridivaikuttamisen suhteen. Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan yritysten kautta yhteiskuntaan, talouselämään tai viranomaisiin kohdistuvaa vaikuttamista.


 

Yritysten rikosturvallisuus 2017

 

Yritysten rikosturvallisuus 2017 -selvitys PDF -muodossa

 


 

 


Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016

 

Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta ja tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa.
 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016 -selvitys PDF -muodossa

 


 

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

Helsingin seudun kauppakamarin ”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015”-selvitys painottuu yritysten tietoverkkoon kohdistuviin tunkeutumisiin. Nämä rikokset ovat nykyisin jääneet suurimmalta osalta piilorikollisuudeksi. Yritykset tarvitsevat tietoa ja opastusta aiheesta kyetäkseen varautumaan siihen riittävällä tavalla. 

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015 -selvitys PDF -muodossa