Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetus tulee asettamaan Suomessa vuonna 2018 yrityksille merkittäviä vastuita tietoturvan varmistamisessa.

Vuonna 2017 kauppakamari

  • järjestää jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista,
  • levittää hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta DigiCyber-projektin avulla,
  • kehittää yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa,
  • vaikuttaa yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja
  • toteuttaa Yritysten rikosturvallisuus 2017 -tutkimuksen yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa.

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016

Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta ja tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa.

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016

 

 


Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

Helsingin seudun kauppakamarin ”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015”-selvitys painottuu yritysten tietoverkkoon kohdistuviin tunkeutumisiin. Nämä rikokset ovat nykyisin jääneet suurimmalta osalta piilorikollisuudeksi. Yritykset tarvitsevat tietoa ja opastusta aiheesta kyetäkseen varautumaan siihen riittävällä tavalla. 

”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015”-selvitys PDF -muodossa