Nuoren polven tekijä Jaakko Sahimaa lähtee hallitusmatkalle. Matkallaan hän tutustuu hallitustyöskentelyyn kauppakamarin HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksessa.

Hallitusmatkalla – Puolivälin etappi ja loppuliuku

Nuoren polven tekijä Jaakko Sahimaa on lähtenyt hallitusmatkalle. Matkallaan hän on tutustunut hallitustyöskentelyyn kauppakamarin HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksessa.

Jaakko Sahimaa on yrittäjä, vaikuttaja ja organisaatiopsykologi. Hallitusmatkan Sahimaa tekee kauppakamarin opastuksella.

HHJ-hallituskurssini on saavuttanut puolenvälin etapin ja siitä on menty jo eteenkin päin. Kolmas neljästä koulutusmoduulista on takanapäin. Kolmannen koulutusmoduulin fokuksessa oli strateginen ajattelu. Näihin teemoihin pääsimme syventymään Boardmanin ja Brand Compassin Tarja Pääkkösen johdolla, strategia-ajattelun käytäntöönviemiseen Ossi Pohjolan johdolla sekä case-esimerkkinä Mika Sutisen kokemuksiin kasvuyritysten hallitustyöskentelystä.

Koko koulutusmoduuli keskittyi siihen, miten viisaalla strategisella ajattelulla ja sen mukaisella toiminnalla hallitustyöskentely tuottaisi organisaatiolle mahdollisimman paljon lisäarvoa.

Moduulissa kävimme läpi strategiatyön peruselementtejä ja hallituksen työkalupakkia erilaisissa organisaatioiden elämässä vastaantulevissa tilanteissa. Kokonaisuudessaan koulutusmoduulin tarjoamat tulokulmat strategisen ajattelun ja ennen kaikkea strategiseen ajatteluun pohjautuvan konkreettisen toiminnan osalta olivat ajatuksia herättäviä ja loivat syvää ymmärrystä hallitustoiminnan keskeisestä fokuksesta ja tarkoituksesta.

Kurssin kolmosmoduulin jälkeen koitti tähän mennessä koko kurssikokonaisuuden keskeisin ja mielenkiintoisin osuus

Lähdimme pienryhmissä käymään läpi ja kehittämään case-työkalun kautta oikean organisaation johtamis- ja hallitustyöskentelyä. Noin 10 hengen ryhmässä käytimme yhteisesti yhden iltapäivän tutustuen ja ottaen selvää organisaation liiketoiminnasta sekä johtamisen ja hallitustyöskentelyn nykytilasta. Taustatyön pohjalta pääsimme ryhmänä pohtimaan organisaation hallitustyöskentelyn nykykäytänteitä ja kehityskohtia – muun muassa kurssilla oppimiemme asioiden perusteella.

Ryhmätyön pohjalta esittelemme kyseiselle organisaatiolle ja muille kurssilaisille HHJ-kurssin neljännessä koulutusmoduulissa ehdotuksiamme hallitustyön kehittämiseksi. Ryhmätyötä tehdessä on ollut mielenkiintoista huomata, miten kurssilla opitut – ja monille jo käytännön hallitustyökokemuksen kautta kerätyt opit – pääsevät käytäntöön ja kenties pystymme tarjoamaan oikeaa lisäarvoa kohdeorganisaation hallitustyön kehittämiseen.

#Hallitusmatkalla Jaakon kanssa

 

16.12.2020

#Hallitusmatka on tullut päätökseen

#Hallitusmatkalla ollaan jo laskeutumassa loppuliukuun. Edessä on vielä yksi koulutusmoduuli, jossa pääsemme tutustumaan myös muiden tekemiin ryhmätöihin, sekä kuulemaan palautetta omaan työhömme liittyen. Tätä jään innolla odottamaan.

4.12.2020

#Hallitusmatkalla – matka jatkuu

11.11.2020

Lähtölaukaus hallitusmatkalle kauppakamarin kanssa

9.11.2020

Hallitusmatkalla kauppakamarissa – Jaakko Sahimaa

Lue myös

Yritysten ja yksityishenkilöiden Ukrainan lahjoitusten verotus

Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluun on tullut kysymyksiä lahjoituksista Ukrainaan. Miten lahjoituksia käsitellään verotuksessa?

#Hallitusmatka on tullut päätökseen

Nuoren polven tekijä Jaakko Sahimaa on lähtenyt hallitusmatkalle. Matkallaan hän on tutustunut hallitustyöskentelyyn kauppakamarin HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksessa.

#Hallitusmatkalla – matka jatkuu

Jaakko Sahimaa on yrittäjä, vaikuttaja ja organisaatiopsykologi. Hallitusmatkan Sahimaa tekee kauppakamarin opastuksella. Mistä on toimiva hallitustyöskentely tehty?...