Kotvanen kasvua

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkuu. Kauppakamarin tuoreen toimialakatsauksen mukaan tuotanto kasvoi yli kolme prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tuotannon kasvu näkyy myös työpaikkojen kasvuna ja työllisyyden paranemisena.

Ilahduttavaa on, että talous kasvaa nyt koko maassa. Vientikysynnän kasvu on pannut koko maassa teollisuuden pyöriä liikkeelle niin, että tuotannon kasvu koko maassa oli neljän prosentin luokkaa. Paranevat talouden näkymät avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.  Kasvun kiihtyminen on tärkeää myös työllisyyden kehityksen sekä julkisten palveluiden rahoituksen turvaamisen kannalta.

Kaikki päätoimialat ovat Helsingin seudulla nyt kasvussa.  Sekä teollisuuden että kaupan rakennemuutosten ajat näyttävät nyt olevan takana päin ja yritysten liikevaihdot ja työpaikkojen lukumäärät taas nousussa. Tällä on merkitystä koko maan hyvinvoinnin kannalta.

Erityisen vahvaa on rakentamisen kasvu. Helsingin seudulla aloitettiin viime vuonna 16 000 uuden asunnon rakentaminen, mikä on tärkeää kaikkien toimialojen työvoiman saannin kannalta. Voimistuneen asuntotuotannon lisäksi seudun suuret infrahankkeet, kuten länsimetron, Pasilan, Kalasataman ja Jätkäsaaren rakentaminen pitävät rakentamisen toimialan nyt vilkkaana.

Myös palvelualojen kasvu on voimistunut. Liike-elämän palvelut ovat olleet vahvassa kasvussa koko ajan, mutta nyt näyttävät myös kuluttajavetoiset palvelut olevan hyvässä kehitysvaiheessa. Erityisesti matkailu- ja ravitsemispalveluiden kehitys on vahvaa. Matkailijavirrat ovat Helsingin seudulla nousussa ja tuottavat hyvinvointia koko seudulle.

Taloudessa näyttää nyt paremmalta kuin moneen vuoteen. Sekä yritykset että kuluttajat uskovat talouden maltilliseen kehitykseen myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Tämä luo pohjaa yritysten toiminnan kehittämiselle ja uusille investoinneille.

Kasvun ajat aiheuttavat aina suuria haasteita sekä työmarkkinoille että julkiselle taloudelle. Niin nytkin. Ensi syksynä nähdään, pystytäänkö suomalaisen työn kilpailukyvyn kehittämistä jatkamaan talouden näkymien parannuttuakin, selviää Toimialakatsauksesta.

Kasvun aikaa kannattaisi kestää vielä kotvasen.

Lue myös:

Maksimihyöty elpymisrahoituksesta

EU-johtajat sopivat heinäkuussa pidetyssä huippukokouksessa Next Generation EU -elpymisvälineestä. Sen mukaisesti elvytystä päätettiin rahoittaa 750 miljardin euron rahoituspaketilla unionin rahoituskehyksen lisäksi. Suomen maksimisaannoksi on arvioitu 2,33 miljardia euroa kolmen seuraavan vuoden aikana. Se on niin merkittävä määrä, että yrityksillä ja kansalaisilla on lupa odottaa tuntuvia elvytysvaikutuksia.
Edellinen artikkeli Helsingin kantakaupungin hitaasti edistyvät katutyöt kismittävät tienkäyttäjiä Seuraava artikkeli Uudenmaan yritysten suhdannetilanne parani alkukesällä