Huomio hallituksiin

Suhdanteiden parantuessa yrityksissä on aika tarkistaa, onko hallitustyöskentely organisoitu riittävällä tavalla tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Monessa yrityksessä pohditaan nyt yrityskauppoja, lähtöä uusille markkinoille ja uusia investointeja. Tällaisessa tilanteessa kokeneesta ja monipuolisesta hallituksesta voi olla erittäin suurta hyötyä.

Hallitustyöskentelyyn on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kiinnitetty viime vuosina huomiota. Silti meillä on varsin paljon yrityksiä, joille hallitus on lainsäädännön lähinnä edellyttämä muodollisuus, josta on melko vähän hyötyä yrityksen kehittämiselle. Hallitustyöskentelyn terävöittäminen on usein taloudellisesti varsin kannattava toimenpide – erityisesti markkinoiden alkaessa taas vetää.

Kauppakamareiden PK-hallitusbarometriin vastanneista 1200 yrityksestä aivan valtaosa arvioi, että sen hallituksessa on riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta. Sen sijaan alle kolmannes vastanneista oli sitä mieltä, että osaaminen oli riittävä yrityksen tulevien haasteiden, kuten kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen kannalta. Vain 16 prosenttia vastanneista piti hallituksen vaihtuvuutta riittävänä. Aihetta näkökulman tarkistamiseen näyttäisi siis olevan.

Hallituksen tehtävä on tukea, mutta myös haastaa ja sparrata toimivaa johtoa. Hallitusbarometriin vastanneet toimitusjohtajat arvostivat juuri tätä ominaisuutta ja kaipasivat hallituksiltaan lisää sparrausta. Hallituksen ja toimitusjohtajan välillä on aina jännite, joka useimmiten pitää sekä hallituksen että johdon vireänä. Erään kokeneen yritysjohtajan mukaan hyvän hallituksen kokouksen jälkeen toimitusjohtajan korvien kuuluukin punoittaa.

Kauppakamarit ovat jo vuosien ajan kouluttaneet yritysten hallitusten jäseniä. Kauppakamarien ja Hallituspartnerien kehittämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen – kurssin on suorittanut jo yli 7000 henkilöä, joiden osaaminen on laajasti yritysten käytössä. Helsingin seudun kauppakamari järjestää tänä vuonna kuusi HHJ-kurssia, joilla käydään läpi hallitustyöskentelyn perusasiat niin yrityksen strategian, talouden kuin lainsäädännönkin näkökulmista. Hallitusbarometrissa HHJ-koulutuksen käyneet hallituksen jäsenet arvioivat hallitustensa työskentelyä kaikkia jäseniä positiivisemmin. Koulutuksella on siis vaikutusta.

Pörssiyrityksissä hallitustyöskentely on pk-yrityksiä säännellympää ja ammattimaisempaa. Työskentelystä ja sen arvioimisesta voitaisiin monessa pk-yrityksessäkin ottaa oppia, vaikka pörssiyritysten usein pikkutarkka sääntely ja sen mukainen hallinnointi jätettäisiinkin omaksumatta. Suomessa pörssiyritysten hallituksiin kuuluu 660 henkilöä eli päätöksenteko on hyvin hajautettua. Naisten osuus pörssiyritysten hallituksissa on noussut vuosi vuodelta kansainvälisesti verrattuna korkealle tasolle – ilman lainsäädäntötoimia ja sukupuolikiintiöitä. Tätä ovat tukeneet pörssin suositukset sekä naisjohtajien mentorointi- ja verkostoitumisohjelmat, joita muun muassa kauppakamarit ovat järjestäneet.

Hallitustyön kehittäminen antaa yritykselle eväitä uusien haasteiden kohtaamiseen ja oikeiden päätösten tekemiseen. Suhteellisen pienellä taloudellisella panostuksella voidaan saada yrityksen tueksi merkittävästi oikeaa osaamista.

Lue myös:

Ulkomaiset opiskelijat suuri voimavara

Kasvanut kiinnostus suomalaiseen korkeakoulutukseen on erittäin positiivinen ilmiö. Muualta tulevat opiskelijat ovat suuri työvoimapotentiaali suomalaisille työnantajille. Tätä potentiaalia meidän on...
Edellinen artikkeli Kristallipallossa näkyy mahdollisuuksia ja mustia joutsenia Seuraava artikkeli Mitä työnantajan tulisi tietää osa-aikatyöstä?