Chamber Talent Boost

Chamber Talent Boost

Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset osaajat ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun etsitään ratkaisuja yritysten osaajapulaan. Helsingin seudun kauppakamarin Chamber Talent Boost -projekti tukee yritysten valmiuksia tunnistaa ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia.

Chamber Talent Boost tukee yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia niiden yhteyksien vahvistamisessa sekä yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemisessa. Kauppakamari tuottaa työnantajille suunnattua maksutonta neuvonta- ja palveluohjausta kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä osana International House Helsinki -palvelua

Tavoitteenamme on luoda Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävä yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuus, joka edistää yritysten kansainvälistymistä, osaajien työllistymistä sekä luo laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kaupunkien, kansainvälisten osaajien ja elinkeinoelämän välille.EntryPoint-mentorointiohjelma (englanniksi) on yrityksille ja kansainvälisille opiskelijoille sekä vastavalmistuneille suunnattu poikkikulttuurinen mentorointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa osallistujien ammatillisia verkostoja, poikkikulttuurisia vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, sekä luoda molempia osapuolia hyödyttävä vuorovaikutuksellinen mentorointisuhde.


Matching- ja verkostoitumistilaisuudet vahvistavat yritysten ja kansainvälisten osaajien verkostoja ja luovat uusia kohtaamisia. Tilaisuuksissa luodaan yhteyksiä osaajia etsivien yritysten ja kansainvälisten osaajien välille helpolla ja tehokkaalla tavalla.


Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi kauppakamari on kehittänyt yhteistyössä Business Finlandin kanssa yrityksille suunnatun Talent Boost -mittarin, jonka avulla yritys voi kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa. Työkalu antaa tietoa siitä, millaisia yrityksen käytännöt ja organisaatiokulttuuri ovat, ja mihin suuntaan niitä, osaamista ja prosesseja kannattaa kehittää, jotta yritys olisi valmiimpi rekrytoimaan kansainvälistä työvoimaa.

Osana yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemista järjestetään valtakunnallinen Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja, jonka avulla tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatioita. Lisäksi kampanjan avulla kannustetaan yrityksiä ja työnantajia monikulttuurisuuteen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen.


Työnantajien neuvontapalvelu ja palveluohjaus on osa International House Helsinki (IHH) -palvelua. Kauppakamari tuottaa työnantajille suunnattua maksutonta neuvonta- ja palveluohjausta kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kauppakamari osallistuu IHH:n palvelun kehittämistyöhön.

Lisätietoja

Salonen Satu Talent Manager 050 381 7176
Chamber Talent Boost

Chamber Talent Boost -projekti on osa pääkaupunkiseutualueen Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta. Hankkeen toteuttajina ovat kauppakamarin lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelhögskolan, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki Business Hub Ltd Oy ja Helsinki Marketing Oy Ltd.
Hanke rahoitetaan Talent Boost AIKO-rahoituksesta ja se kestää huhtikuun 2021 loppuun. Kauppakamarin osahankkeeseen osallistuvat lisäksi Tekniikan akateemiset TEK ja Uudenmaan liitto.