Kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Kasvun edellytykset kasassa

Kuntavaalien tulokset olivat Helsingin seudulla vähemmän yllätykselliset kuin etukäteen pelättiin. Helsingin seudulla monessa kunnassa suurimman puolueen asema vaihtui, mutta useimmissa kunnissa pääpuolueet ovat jo vuosien ajan tottuneet hakemaan ratkaisuja suuriin asioihin hyvässä yhteistyössä. Elinkeinoelämän kannalta päätöksenteon ennakoitavuus ja johdonmukaisuus on hyvä asia.

Ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta tarvitaan päätöksenteossa erityisesti uudella valtuustokaudella, sillä kuntien toimintaympäristössä tapahtuu nyt suurempia muutoksia kuin miesmuistiin. Koronapandemian jälkien korjaaminen ja uusien toimintatapojen etsiminen vaatii hyvää yhteistyötä kuntien, alueellisten ja valtion viranomaisten kesken. Yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nämä ratkaisut tehdään joustavasti ja ennakoitavasti niin, ettei liiketoiminnalle aiheuteta enää uusia rasitteita. Koronan torjunnasta saadut kokemukset on syytä arvioida yhdessä niin, että vastaavissa tilanteissa kaikki osapuolet tietävät jo ennalta, millaisin askelein ja toimenpitein kriisejä jatkossa torjutaan.

Korona jättää syvät jäljet myös kuntien talouteen. Korotettujen valtionosuuksien poistuessa kunnat joutuvat kohtaamaan entistä haastavamman tilanteen. Tämä vaatii päätöksentekijöitä selkeää strategista otetta ja kuntien johdolta hyvää talousosaamista. Esimerkiksi palvelutuotannossa kannattaa hakea uusia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.

Eduskunnan käsiteltävänä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus laittaa kuntien toimintaympäristön aivan uusiksi, kun sote-tehtävät siirtyvät uusien hyvinvointialueiden hoidettaviksi. Likipitäen puolet kuntien nykyisestä volyymista, rahoituksesta ja henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueille. Helsingissä kaupunki muodostaa oman hyvinvointialueensa, mutta rahoitukseen uudistus vaikuttaa voimakkaasti täälläkin. Toiminnan fokusointi ja koneiston saneeraaminen uusia tehtäviä vastaavaksi on iso urakka, jossa tarvitaan hyvää johtamistaitoa.

Kun uudet valtuustot miettivät kuntastrategioita uudelle nelivuotiskaudelle, tulee niiden keskittyä sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Kunnilta odotetaan silloin aivan uudenlaista otetta alueensa elinvoiman kehittämiseen sekä osaamisen ja työvoiman tarjonnan turvaamiseen. Helsingin seudulla kuntien on keskityttävä sekä yritystoiminnan että väestön kasvun tukemiseen. Tällä tavoin ne varmistavat työllisyyden hyvän kehityksen ja sen myötä verotulojen kasvun jatkossakin. Esimerkiksi maankäytössä kuntien on turvattava niin yritystoiminnan kuin asuntotuotannonkin kasvun mahdollisuudet.

Aivan erityisen tärkeää on pitää huolta infrastruktuurin toiminnasta ja hyvistä yhteyksistä maailman markkinoille. Kun pandemian aiheuttamista rajoituksista on päästy normaaliin toiminnan kehittämiseen, täytyy näitä yhteyksiä ja niiden palvelukykyä kehittää yritysten, kuntien ja valtion toimijoiden hyvässä yhteistyössä. Se vaatii uusia panostuksia liikenteen toimivuuteen, mutta tuottaa suuren hyödyn kasvavina vientituloina.

Yhteistyö yritysten kanssa

Uusien valtuustojen on syytä paneutua myös koulutuksen ja osaamisen tukemiseen. Erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdistuu nyt suuria paineita, kun oppivelvollisuusiän nostaminen tuo koulun penkille uusia ja usein aiempaa nuorempia opiskelijoita. Koulutuksen kehittämisessä on päästävä toimivaan yhteistyöhön yritysten kanssa, jotta resurssit saadaan käytetyiksi tehokkaasti ja lopputulos palvelee niin opiskelijoiden, työelämän kuin yritystoiminnankin kehitystä.

Uudet valtuustot kohtaavat heti toimikautensa alussa poikkeuksellisen suuria haasteita. Ratkaisuja niihin etsiessä kannattaa muistaa, että Helsingin seutu tarjoaa jatkossakin hienon asumisympäristön ja hyvät palvelut, kunhan seudun toimijat kykenevät yhteistyöhön niiden järjestämisessä. Mikäli yrityksille turvataan ennakoitava säädösympäristö, toimiva infrastruktuuri ja yritysten tarpeita vastaavaa osaavaa työvoimaa, ovat hyvät kasvun perusedellytykset kasassa.

 

Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesit

Lue myös

Raideliikennehankkeet ovat kestävälle kaupunkikehitykselle suuri mahdollisuus

Kaupungistumiskehityksessä on ollut nähtävissä selkeä suunta, jossa investoinnit keskittyvät hyvin saavutettaviin liikenteen solmukohtiin ja hakeutuvat...

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...

Tiedolla johtamisella systemaattisesti kasvua ja kannattavuutta

Juuri nyt elämme poikkeusaikoja. Päätöksenteko perustuu väkisinkin puutteelliseen tietoon, ja meistä jokainen toimii enemmän tai...