Kolme kysymystä ulkomaisesta työvoimasta

Mitä työnantajan tulee tehdä ennen ulkomaalaisen työntekijän työn aloittamista?

EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa kolmen kuukauden ajan. Kolmansien maiden kansalaiset tarvitsevat aina työntekijän oleskeluluvan. Työnantajan tulee varmistua, että hakijalla on voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja ja että hän oleskelee laillisesti siinä valtiossa, josta oleskelulupahakemus laitetaan vireille. Jos ulkomaalaisella hakijalla on oleskelulupa ja hän asuu Suomessa, työnantajan tulee tarkistaa oleskeluoikeuden ja asiakirjojen olemassaolo. Hakijan tulee täyttää myös maahantulon yleiset edellytykset.

Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän aloitettua työssään?

Ulkomaalaisen työntekijän kohdalla tulee noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Työnantajan on säilytettävä työntekijän henkilötiedot ja tiedot työnteko-oikeuden perusteista neljä vuotta työsuhteen päätyttyä. Kolmannen maan kansalaisen kohdalla työnantajan on ilmoitettava työnteon keskeiset ehdot TE-toimistolle viikon kuluessa työn aloittamisesta sekä ilmoitettava työpaikan henkilöstöryhmän edustajille työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Mitä tulee huomioida, kun palkkaamme Suomessa opiskelevan ulkomaalaisen?

EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat saavat työskennellä opintoihinsa kuuluvassa harjoittelussa kokopäiväisesti ja opintoihin liittymättömässä työssä keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana. Loma-aikoina EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat voivat työskennellä ilman rajoituksia.

Lue myös:

Tervetuloa kanssamme uuteen normaaliin, hyvä asiakkaamme!

Syksyn koulutukset ja jäsentapahtumat ovat käynnistyneet. Ajantasainen koulutusvalikoimamme avautuu aina käyttöösi KauppakamariKaupasta. Tarjoamme suurimman osan syksyn tilaisuuksista turvallisuudesta huolehtien paikan päällä tai joustavasti etätoteuksina. Voit valita sinulle...
Edellinen artikkeli Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ei saa jäädä oppivelvollisuusiän pidentämisen jalkoihin Seuraava artikkeli Uusi joustotyöaika ja työajan tasoittuminen