Korko- ja valuuttamarkkinoiden muutokset myrkkyä pk-yrityksille

Korot ovat pysyneet ennätyksellisen alhaisina viime vuodet. Nyt ennustetaan, että 12 kuukauden euribor nousee plussalle ensi vuoden alussa. Suomalaisyritysten pitää ottaa se huomioon riskienhallintasuunnitelmassaan. Liiketoiminnan on kestettävä niin korkojen sekä valuuttojenkin muutokset.

Ennusteiden mukaan Suomen talouden kasvu vahvistuu tulevina vuosina. Myös yritykset luottavat suhdanteiden paranemiseen.

Euron ulkopuolisten maiden valuutan heikkeneminen vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn, minkä vuoksi pk-yritysten on seurattava naapurimaiden valuuttamuutoksia tarkasti ja varauduttava muutoksiin.

Euroopan keskuspankin ensi vuonna asteittain kiristyvä rahapolitiikka antaa pitkille koroille nousuvaraa, kertoi Senior Sales Manager Hannu Vehniäinen OP Yrityspankista kauppakamarin Finanssiaamussa.

– Vaikka EKP:n huhtikuinen päätös osto-ohjelman supistamisesta enteilee lopullisen alasajon lähestymistä ensi vuoden alkupuoliskolla, EKP:n rahapolitiikka jatkuu erittäin elvyttävänä. Keskuspankki ei nykyisessä poliittisessa ympäristössä ole valmis tekemään rajuja politiikkamuutoksia ennen tämän vuoden loppupuolta, Vehviläinen uskoo.

Epävarmuus painaa euroa 

Vehniäisen mielestä epävarmuus kumpuaa poliittista riskeistä. Euroopan tärkeiden vaalien euroalueen yhteydelle luoma epävarmuus vaikeuttaa talouden tarvitsemia uudistuksia.

– Tosin nämä poliittiset riskit rauhoittuivat hieman Ranskan vaalien jälkeen. Kuitenkin vaikeat Brexit-neuvottelut voivat aiheuttaa kitkaa myös euromaiden välille.

-On suomalaisyritysten etu, että euro on heikentynyt ja dollari on vahvistunut, arvioi OP Yrityspankin Senior Sales Manager Hannu Vehniäinen.

Euron heikentyminen periaatteessa hyödyttää suomalaisyrityksiä.

– Ruotsin kruunu ja Venäjän rupla heikentyivät kuitenkin enemmän eli todellisuudessa emme juurikaan hyötynyt euron heikentymisestä.

Vehniäinen näkee Ruotsin keskuspankin linjan pitävän kruunua heikkona lyhyellä aikavälillä ennen talouden fundamenttien vahvuuden välittymistä vähittäin sen arvoon vuoden loppua kohti.

– Vahva talouskasvu ja hintapaineiden asteittainen nousu puoltavat rahapolitiikan vähittäistä normalisoimista ja odotamme ensimmäisen koronnoston ajoittuvan ensi vuoden kesälle.

Venäjän talous on noussut takaisin kasvu-uralle.

– Rupla vahvistuu kehittyvien markkinoiden valuuttojen vanavedessä. Ruplan kehitykselle suoria uhkia ovat kuitenkin öljyn hinnan kehitys sekä geopoliittinen epävarmuus.

Tekeekö yrityksesi kauppaa dollareissa?

Dollari on suomalaisille yrityksille kaupankäyntivaluuttana erittäin merkittävä. Etenkin Kiinan kanssa käydään kauppaa usein dollareissa. Korkokehitys tukee dollaria.

-Dollarin vahvistuminen vaikuttaa tulokseen, ja se vaikuttaa pysyvästi suomalaisyrityksiin. On siis ehdottomasti meidän etumme, että dollari on vahvistunut, Vehiläinen sanoo.

Varaudu markkinatilanteen muutoksiin ja hallitse riskit:

 • Kartoita yrityksen toiminnasta riippumattomat finanssiriskit
 • Tunnista riskit ja mieti, miten niihin voi varautua
 • Huomioi sekä sisäinen että ulkoinen riskienhallinta
 • Budjetoi valuuttakurssien muutokset ja suojaudu valuuttariskeiltä
 • Muista korkoriski
  • Lainan viitekoron nousuun on mahdollista varautua korkosuojauksella
  • Suojausasteen määrittely ja asianmukainen toteutus
  • Korkotason muutokseen varautuminen budjetoinnissa
Lue myös:

Yhdistys – tarvitsetko kesätyöntekijää?

Yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esimerkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, somelähettilääksi, luonnonhoitotehtäviin tai vaikkapa seuralaiseksi senioreille. OP lahjoittaa yhdistykselle...
Edellinen artikkeli Kehitys- ja muuntautumiskyky on organisaation elinehto ja menestystekijä Seuraava artikkeli Sähköisen viestinnän tietosuojan kiristäminen heikentää mahdollisuuksia kohdennettuun markkinointiin