Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja.

Korona ja osingonjako

Koronatilanne on herättänyt kysymyksiä osingonjakopäätöksistä kevään 2020 yhtiökokouksissa. Osakeyhtiö on voinut tehdä vuonna 2019 vielä hyvän tuloksen ja sillä voi olla paljonkin jakokelpoisia varoja, mutta sen taloudellinen tilanne on nyt nopeasti heikentymässä.

Mitä voi jakaa osinkona? Pitääkö jo tehtyjä osingonjakopäätöksiä perua?

Päätöksenteko

Osakeyhtiön varojen jakamisesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä yhtiön hallituksen esityksestä. Jakopäätös voidaan tehdä myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja niitä voidaan tehdä useita vuoden aikana. Myös yhtiön hallitus voidaan valtuuttaa päättämään varojen jakamisesta valtuutuksessa osoitettuun määrään saakka.

Yhtiön maksukyvyn arviointi

Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaan varoja ei saa jakaa jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Säännöksen mukaan maksukyvyn arviointi tehdään päätöksentekohetkellä tai mahdollisimman lähellä sitä. Jo tehtyihin osingonjakopäätöksiin ei siten tarvitse yleensä puuttua. Jos muuta ei ole päätetty, osinko on maksettavissa heti päätöksen jälkeen. Päätetty osinko kirjataan osingonjakovelkana osakkaille ja se on samassa asemassa kuin muutkin velat. Maksukyvyn arvioinnin suorittaa sekä yhtiön hallitus että yhtiökokous – käytännössä päävastuu on hallituksella.

Jos yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osingonjaosta, on sen kiinnitettävä huomiota yhtiön maksukykyyn tehdessään päätöstä. Edelleen jos yhtiökokous tekee päätöksen että osinko erääntyy maksettavaksi esimerkiksi puolen vuoden päästä, edellyttää se perusteellisempaa harkintaa kuin tavanomainen päätös, jossa suoritus erääntyy välittömästä maksettavaksi.

Mitä vaihtoehtoja on?

Mitä vaihtoehtoja yhtiökokouksella on jos se pitää kokoustaan näinä päivinä ja korona on vaikuttanut heikentävästi yhtiön tilanteeseen?

Yhtiökokous voi esimerkiksi;

  • päättää olla jakamatta osinkoa ja palata asiaan myöhemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa
  • päättää jakaa nyt pienemmän määrän osinkoa ja palata asiaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa
  • valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osingonjaosta sopivana ajankohtana tilanteen selkiydyttyä


Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.

Korona opetti ketteräksi

Koronakriisistä ovat selvinneet parhaiten yritykset, jotka ovat pystyneet muuttamaan nopeasti toimintatapojaan. Millaisia opetuksia kriisi antaa vastaisen varalle?

Latinalainen Amerikka pysyy kiinnostavana suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille

Latinalaisen Amerikan maat ovat edelleen merkittävä markkina-alue suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille, vaikka koronapandemia koettelee maita ankarasti tällä hetkellä.