Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Korona kolauttaa kovaa

Koronaviruksen leviäminen ja sen torjuminen vaikuttavat vahvasti kaikkien yritysten toimintaan. Vahinkoa joutuvat kärsimään myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset, joilla ei ole mitään tekemistä viruksen alkulähteiden kanssa.

Voimakkaimmin vaikutukset ovat kokeneet Kiinassa toimivat yritykset. Kiinassa toimivan Euroopan kauppakamarin selvityksen mukaan 90 prosenttia yrityksistä ilmoittaa liiketoimintansa kärsineen merkittävästi. Kiinassa toimii yli 400 suomalaisyritystä, joille kertyy viruksen leviämisestä ja sen torjumisesta merkittävät vahingot. Ne leviävät kaikkiin yrityksiin nopeasti alihankinta- ja yhteistyöketjujen kautta.

Vahingot eivät rajoitu Kiinaan eivätkä muille epidemia-alueille. Liikenne- ja matkailualat ovat jo nyt kokeneet merkittäviä menetyksiä asiakasvirtojen tyrehtyessä. Suurten markkinointitapahtumien peruuntuminen vaikuttaa yritysten myyntiin paljon epidemiaa laajemmin. Tuotantoketjujen vahingoista aiheutunut komponenttipula koskettaa useita kotimarkkinayrityksiäkin. Viruksen torjumiseksi määrätyt karanteenit vaikuttavat kaikkien yritysten tuotantoon, toimialoihin tai markkina-alueisiin katsomatta.

Kansainvälinen valuuttarahasto on varoittanut, että maailmantalouden kasvu jää koronan vaikutusten vuoksi selvästi aiemmin arvioitua pienemmäksi. Myös suhdannekehitystä seuraavat pankit ja muut instituutiot ovat alkaneet tarkistaa talousennusteita alaspäin. Näiden tulkinnassa täytyy osoittaa kylmää harkintaa, jottei käy niin, että ennusteet alkavat toteuttaa itse itseään.

Viranomaisiin kohdistuukin paljon odotuksia oikean tiedon jakamiseksi viruksen leviämisestä ja sen vaikutuksista.

Suomalaiset viranomaiset ovat onnistuneet tehtävässään tähän saakka varsin hyvin: tietoa on jaettu nopeasti ja tapahtumien merkitystä liioittelematta. Toiminta antaa hyvän pohjan myös yritysten päätöksenteolle.

Yrityksissä on syytä viimeistään nyt selkeyttää omat analyysit tapahtuneesta ja ohjeistukset viruksen torjumiseksi. Henkilökunta on syytä ohjeistaa muun muassa matkustamisen, tartunnan ehkäisemisen ja tartuntaepäilyjä koskevan toiminnan osalta. Malleja tähän saa muun muassa työnantajajärjestöiltä ja työterveyshuollosta. Ohjeita kannattaa päivittää aktiivisesti tilanteen muuttuessa.

Kauppakamari palvelee jäsenyrityksiään myös viruksen torjuntaan liittyvissä asioissa

Kauppakamarin neuvontatyössä olemme viime päivinä saaneet paljon kysymyksiä viruksen torjuntaan liittyvien työnantajavelvoitteiden osalta. Kiinnostusta on ollut esimerkiksi etätyön teettämiseen ja yrityksen palkanmaksuvelvoitteisiin viranomaisten määräämän karanteenin aikana.

Koronavirus toi maailmantalouteen uuden uhkatekijän, jonka rinnalla brexit ja suurvaltiojen kauppasodat näyttävät melko ennustettavilta ja hallittavilta prosesseilta. Vaikka talous ottaa kovia kolauksia koronan vuoksi, kannattaa muistaa, että epidemiatkin päättyvät aikanaan. Ja suhdannelaskua seuraa aina uusi nousu.

Lue myös

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.

Korona opetti ketteräksi

Koronakriisistä ovat selvinneet parhaiten yritykset, jotka ovat pystyneet muuttamaan nopeasti toimintatapojaan. Millaisia opetuksia kriisi antaa vastaisen varalle?

Latinalainen Amerikka pysyy kiinnostavana suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille

Latinalaisen Amerikan maat ovat edelleen merkittävä markkina-alue suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille, vaikka koronapandemia koettelee maita ankarasti tällä hetkellä.