Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Koronaan liittyvät poissaolot ja palkanmaksu (kysymyksiä ja vastauksia 31.8.2020)

Koronatilanne elää ja ohjeistukset muuttuvat, joten tee tulkinta aina tapauskohtaisesti ja tutustu viimeisimpään ohjeistukseen muun muassa THL:n sivulla. Myös työehtosopimusmääräykset pitää selvittää.

K: Työnantaja on ilmoittanut työntekijöille, että keväällä alkanut etätyö päättyy elokuussa ja työt tehdään taas työnantajan toimipisteessä. Työntekijä, joka ei kuulu koronan riskiryhmään, ilmoittaa kieltäytyvänsä työpaikalle paluusta ja kertoo jatkavansa edelleen etätyössä yleisten suositusten mukaisesti. Kuinka toimia?

V: Etätyösuositus mahdollistaa myös lähityön tekemisen. Työnantajalla on työnjohto-oikeus päättää siitä, että työtä tehdään työnantajan toimipisteessä etätyön sijaan. Kun työnantaja on huolehtinut työturvallisuudesta, työntekijällä on velvollisuus palata työskentelemään toimipisteeseen, jollei hänen kanssaan nimenomaisesti sovita etätyön jatkamisesta.


K: Työntekijä ei ole sairas (epäillään altistumista koronalle tai työntekijällä on lieviä oireita ilman, että hän on työkyvytön), mutta hän odottaa koronatestiin pääsyä ja sen jälkeen testituloksen saamista.
Mikä on työnantajan palkanmaksuvelvollisuus?

V: Ensisijaisesti pyritään sopimaan etätyön tekemisestä tai selvitetään, onko työskentely muuten mahdollista työturvallisuudesta huolehtien. Jos se ei ole mahdollista, ja työnantaja määrää työntekijän pysymään poissa työpaikalta, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus poissaolon ajalta. Pelkästään työntekijän oman päätöksen tai työterveyshuollon suosituksen perusteella työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.


K: Työntekijällä on diagnosoitu koronavirustauti. Maksaako työnantaja sairausajan palkkaa?

V: Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaisesti. Jos Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, työnantaja voi hakea sitä Kelalta siltä osin kuin on maksanut sairausajalta palkkaa.


K: Työntekijä on lähtenyt 9.8.2020 tai sen jälkeen lomamatkalle maahan, jonka osalta on voimassa matkustusrajoitus. Tällöin Suomeen saapumisen jälkeen tulee olla 14 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.
Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus, jos työntekijä ei voi omaehtoisen karanteenin vuoksi tulla työpaikalle?

V: Omaehtoisen karanteenin aikana ei suositella työpaikalle menemistä. Suositus on voimassa, vaikka koronatestistä olisi tullut negatiivinen tulos. Ensisijaisesti pyritään sopimaan etätyöstä työnantajan ja työntekijän kesken. Jos työnteko ei ole mahdollista, työnantaja voi viranomaisohjeeseen vedoten kieltää työntekijää tulemasta työpaikalle, eikä sillä ole 14 vuorokauden ajan palkanmaksuvelvollisuutta. Työehtosopimusmääräykset pitää tarkistaa. Työntekijä voi selvittää Kelasta mahdollisuuden saada tartuntatautipäivärahaa.


K: Työntekijän lapsi odottaa koronavirus-testiin pääsyä tai testin tulosta.
Onko työntekijällä oikeus työstä poissaoloon ja mikä on työnantajan palkanmaksuvelvollisuus?

V: Jos lapsi on sairas: Työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti. Vapaata on oikeus pitää lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi enintään neljä työpäivää kerrallaan. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus vapaan ajalta riippuu työehtosopimuksesta.

Jos lapsi on terve, ei työntekijällä ole oikeutta pitää tilapäistä hoitovapaata. Mikäli lapsi ei voi mennä esimerkiksi päivähoitoon vähäisten flunssaoireiden vuoksi, eikä lapsen hoitoa ole muuten järjestettävissä, työntekijällä on oikeus poissaoloon pakottavasta perhesyystä. Pakottavasta perhesyystä johtuva poissaolo on palkaton, ellei työehtosopimuksessa ole määräystä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta. Lapsen ikä ja työntekijän työtehtävät huomioon ottaen, voidaan myös sopia etätyön tekemisestä ja tällöin työnantaja maksaa normaalisti palkan tehdyltä työajalta. Jos lapsi on oireeton, ei työntekijällä lähtökohtaisesti ole perustetta työstä poissaoloon kuin korkeintaan yhden päivän osalta. THL:n ohjeistuksen (25.8.2020) mukaan lapsi voi pääsääntöisesti palata kouluun tai päiväkotiin yhden oireettoman päivän jälkeen, vaikka ei olisi käynyt testissä. Koulu tai päiväkoti ei voi edellyttää testitodistuksen esittämistä ehtona päiväkotiin tai kouluun palaamiselle.


K: Työntekijän terve lapsi ei pääse päiväkotiin, koska se on suljettu koronavirukselle altistumisten vuoksi.
Onko työntekijällä oikeus työstä poissaoloon ja mikä on työnantajan palkanmaksuvelvollisuus?

V: Jos lapsen hoitoa ei ole muuten järjestettävissä, työntekijällä on oikeus poissaoloon pakottavasta perhesyystä. Pakottavasta perhesyystä johtuva poissaolo on palkaton, ellei työehtosopimuksessa ole määräystä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta. Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt lapsen karanteeniin korona-altistuksen vuoksi, voi työntekijä hakea Kelasta tartuntatautipäivärahaa.

Lapsen ikä ja työntekijän työtehtävät huomioon ottaen, voidaan myös sopia etätyön tekemisestä ja tällöin työnantaja maksaa normaalisti palkan tehdyltä työajalta.

Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ajankohtaisten uutisten lisäksi löydät täältä muun muassa THL:n blogit ja muut sosiaalisen median kanavat, tapahtumakalenterin sekä pressihuoneen.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Mitä julkisen liikenteen lakot tarkoittavat työnteon ja palkanmaksun kannalta?

Myöhästyminen ja poissaolo Julkisen liikenteen lakko saattaa aiheuttaa hankaluuksia ja viivästyksiä...

Korona ja palkanmaksuun liittyviä asioita, PÄIVITETTY 14.8.

Ulkomailta Suomeen palaavan henkilön tulee rajoitusten voimaantulon jälkeen jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Palkan maksaminen työsopimuslain mukaan

Palkka voi olla aikapalkka, kuten tunti- tai kuukausipalkka, tai suorituspalkka, kuten urakka- tai provisiopalkka, tai näiden yhdistelmä....