Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies. Kauppakamarin neuvontapalvelut

Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä jäävälle väliaikaista epidemiatukea

Väliaikaisella epidemiatuella korvataan ansionmenetystä silloin, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvataan myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen.

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen, koronan leviämisen estämisen vuoksi maksettava tuki.

Milloin tukea voi saada?

Henkilö voi saada väliaikaista epidemiatukea, jos tämä jää palkattomalle vapaalle hoitamaan lasta, joka tavallisesti olisi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1.–3. luokalla. Lapsen hoitamisen takia epidemiatukea voi saada samassa taloudessa vain yksi henkilö kerrallaan. Samassa taloudessa asuvat henkilöt voivat kuitenkin saada tukea vuorotellen. Epidemiatukea voi saada takautuvasti 16.3. alkaen enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Väliaikaista epidemiatukea voi saada myös henkilö, joka on saapunut ulkomailta Suomeen ja ohjattu karanteeninomaisiin oloihin, minkä vuoksi hän on joutunut ottamaan palkatonta vapaata työstään. Ulkomailta saapuva henkilö voi saada tukea enintään 14 vuorokauden ajan ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.

Korvauksen saaminen edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta.

Tukea voi saada, kun henkilöllä on Suomessa voimassa oleva työsuhde ja työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaepidemiasta.

Milloin tukea ei saa?

Epidemiatukea ei makseta, jos henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi tai lomautettu.

Yrittäjä ei voi saada epidemiatukea. Jos kuitenkin henkilö on yritystoiminnan ohella palkkatyössä ja jäänyt siitä palkattomalle vapaalle, hänellä voi olla mahdollisuus saada epidemiatukea.

Epidemiatukea ei voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai hoitovapaan ajalta.

Tuen suuruus

Tuki on saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea maksetaan takautuvasti 16.3. alkaen poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksetaan enintään koulun lukukauden ajalta. Tukea haetaan Kelasta.

Laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta vahvistettiin 30.4.2020, ja se tuli voimaan 1.5.2020.

New call-to-action
Lue myös:

Rahoitusratkaisuja yrityksille koronatilanteesta selviämiseen

Toimintatuki yksinyrittäjille Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen Ravitsemisyritysten väliaikaiset tuet ja hyvitykset Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikaiset tuet koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin...
Edellinen artikkeli Eckerö Linen Taru Keronen: Rajoitustoimista luovuttava asteittain ja hallitusti Seuraava artikkeli Kojamon Jani Nieminen: Elvytystoimet on kohdistettava kasvuun ja työllisyyteen