Liikejuridiikka – laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritysjuridiikan ajankohtaisjulkaisu.

Koronakriisin vaikutus liikehuoneistojen vuokrauksessa

Koronakriisi on luonut uusia ja ennakoimattomia tilanteita liikehuoneistojen vuokramarkkinoille. Vuokrasopimusten ehdoissa ei juurikaan ole sovittu pandemian kaltaisiin tilanteisiin liittyvästä vastuunjaosta vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

Koronakriisi on kuitenkin aiheuttanut merkittäviä häiriöitä tiettyjen vuokralaisten liiketoimintaan, kun elinkeinotoiminta on ollut kiellettyä tai rajoitettua lainsäädännön tai viranomaiskieltojen johdosta. Erilaisten rajoitusten vuoksi vuokralaista saattaa olla kohdannut myös asiakaskato, vaikka elinkeinotoiminta sinällään olisi ollut sallittua.

Sopimusehtojen puuttuessa oikeudellinen arviointi sopijaosapuolten välisestä riskinjaosta tapahtuu pääasiassa liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että oikeustila ei ole selkeä, minkä lisäksi tilanteen oikeudelliseen arviointiin vaikuttavat kunkin vuokrasopimuksen yksilölliset piirteet. Koronakriisin vaikutuksista liikehuoneistojen vuokrasopimuksiin ei myöskään ole tehty maassamme juurikaan tutkimusta.

Liikejuridiikka 1/2021


Liikejuridiikka – laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritysjuridiikan ajankohtaisjulkaisu. Teemanumeron aihe on Oikeus poikkeustilanteessa ja siinä käsitellään Covid-19-pandemian vaikutuksia useisiin oikeudenaloihin nyt ja tulevaisuudessa. Kuinka varautua juridisin toimenpitein mahdollisiin tuleviin pandemioihin?

Tilaa Oikeus poikkeustilanteessa -teemanumero

Lehdessä on kaksi referee -artikkelia, joissa on selvitetty liikehuoneistojen vuokrasopimusten oikeudellista arviointia koronakriisin aikana (professori Kari Hoppu, OTM Antti Kovács).

Vaikka artikkelit koskevat samaa aihetta, on niissä eri näkökulma, mikä syventää liikehuoneistojen vuokrasopimusten oikeudelliseen arviointiin liittyviä näkökohtia.

Kari Hoppu

Professor of Business Law
Aalto University School of Business

Helsingin seudun kauppakamari – Kauppakamarikauppa

Löydä ammattikirja liiketoiminnan kaikilta alueilta aina johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta taloushallintoon ja juridiikkaan. 

Ajankohtaisia aiheita käsitellään esimerkiksi kirjanpidon käytännönläheisin vinkein, sosiaalisen median haltuunotto-opastuksin ja johtamisen haasteisiin vastaten. Kauppakamarin neuvonta-asiantuntijat julkaisevat teoksia myös heiltä usein kysytyistä aiheista. Suurimman osan teoksistamme löydät sähköisessä muodossa osoitteesta Ammattikirjasto.fi.

Lue myös:

Miksi yrityksen arvot ovat oikeastaan rahaa?

Olemme ehkä tottuneet siihen, että arvoista puhutaan niin sanottuina ”pehmeinä” asioina. Siksi ajatus siitä, että arvot ovat itseasiassa rahaa, saattaa kuulostaa aluksi hyvin oudolta. Perustelen tässä artikkelissa sinulle asiaa.
Edellinen artikkeli Muotoilualan yrityskysely 2021 käynnistyi Seuraava artikkeli Twitterin kautta peilataan suomalaisen johtajuuden arvoja