Artikkelikuva

Koronan takia voidaan siirtää yhteisöjen kokouksia ja pitää etäkokouksia

Eduskunta hyväksyi 24.4.2020 tilapäisiä muutoksia yhteisölainsäädäntöön.

Niiden mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla.

Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena.

Ehdotuksen mukaan osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Myös valtuutetun käyttö laajenee yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus voi päättää, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä ja valtuutettu voi edustaa yhtä tai useampaa valtuutettua 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen ja valtuutettujen kokouksessa. Valtakirjojen keräämiseen liittyvien ongelmien välttämiseksi yhden asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on rajoitettava 10%:iin kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Muiden osakeyhtiöiden kuin pörssiyhtiöiden osalta hallituksen esityksessä todetaan, että käytännössä yhtiökokoukset voidaan yleensä järjestää terveydensuojeluvaatimukset huomioon ottaen yhtiön hallituksen päätöksellä voimassa olevan OYL:n sallimilla keinoilla eli valtuutusta ja etäosallistumista käyttämällä ja kokoustilajärjestelyillä taikka yksimielisten osakkeenomistajien päätöksellä kokonaan ilman kokousta (esimerkiksi pöytäkirjaa kierrättämällä).

Muutokset ovat voimassa 30.9.2020 asti.

Linkki hallituksen esitykseen


Olemme avanneet sivun, jolta löydät Helsingin seudun kauppakamarin ohjeistuksia yrityksille koronavirukseen liittyen.

Lue myös

Lausunto: Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 – raporttiluonnos

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -raporttiluonnoksesta. Kauppakamari esittää...

Työntekijän pitkä sairauspoissaolo – mitä kaikkea työnantajan pitää ottaa huomioon?

Työhönpaluun tukeminen ja vaihtoehdot Työpaikalla sovitaan työnantajan ja henkilöstön kesken varhaisen...

Business Finlandin ja ELY-keskuksen koronarahoitukset yrityksille – mitä, miten ja milloin?

Business Finland ja ELY käsittelee kuitenkin kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet...