Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Koronan torjunta kohdennettava oikein

Koronaviruksen nousu toiseen aaltoon on aiheuttanut kohua ja keskustelua sen torjunnasta. Kesäaikaan poliitikoilla on usein tarve nostaa omaa profiilia varsin vahvoilla kannanotoilla ja sutjakkailla sanonnoilla. Niihin ei nyt ole varaa, sillä tilanne on muutoinkin varsin vakava.

Uudet virustartunnat on jäljitetty pääosin matkailun mukana maahan tulleiksi. Virus on viime viikkoina levinnyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Uudet torjuntatoimet on syytä keskittää näihin lähteisiin, jotta toiminta olisi tuloksellista eikä aiheuttaisi liikaa vaurioita muualla yhteiskunnassa. Valtioneuvoston vastikään päättämät maahantulon tiukennukset, virustestaukset ja karanteenimääräysten kiristäminen ovat esimerkkejä toimenpiteiden kohdentamisesta sinne, missä riski on suurin.

Lentokentillä ja satamissa toimivilla viranomaisilla ja yrityksillä on nyt suuri vastuu viruksen torjunnasta.

Toimenpiteiden kohdentamisen kannalta on tärkeää, että testaukset toimivat nopeasti ja sujuvasti. Alan yrityksillä on siihen taitoa ja osaamista, jota pitää ottaa käyttöön myös julkisessa terveydenhuollossa. Monen vuorokauden odottelu testeihin pääsemiseksi ja niiden tulosten saamiseksi tulee kalliiksi työnantajille ja koko kansantaloudelle.

Kauppakamarit ovat korostaneet, että viruksen torjunnassa täytyy keskittyä toimenpiteisiin, jotka eivät tuhoa taloutta ja työpaikkoja.

Monet palvelualojen yritykset ovat ottaneet keväällä vastaan suuria tappioita toiminnan keskeyttämisen ja kysynnän kaikkoamisen vuoksi. Poikkeuksellisen monivaiheisen valmistelun jälkeen lopulta päätetyt tilapäiset yritystuet eivät kata tappioista kuin pienen osan, kaikilla aloilla eivät sitäkään. Uusia päätösperäisiä koettelemuksia ei palveluyrityksissä todellakaan kaivata.

Yritykset eivät tarvitse myöskään julkisen vallan kategorisia ohjeita työn järjestämiseen. Etätyön mahdollisuudet ja sen rajoitukset ovat tulleet kevään aikana varsin tutuiksi kaikissa yrityksissä. Työn turvallisen tekemisen olosuhteet pystytään parhaiten järjestämään yrityksissä oman suunnitelman pohjalta. Tilanteet vaihtelevat niin toimialoittain, yrityksittäin kuin työtehtävittäinkin.

Monissa yrityksissä voidaan samaan aikaan tehdä sekä etä- että lähityötä.

Todennäköistä on, että syksyllä pandemian seuraukset näkyvät myös teollisuudessa ja sen laajassa alihankinta- ja yhteistyöverkostossa. Useat teollisuusyritykset ovat selviytyneet tähän saakka vanhojen tilauskirjojen turvin. Valitettavasti pandemia on heikentänyt investointeja maailmanlaajuisesti, mikä näkyy suomalaisen teollisuuden tilauskannan heikentymisenä. Viennin kehitystä on nyt seurattava erityisen tarkasti. Valtion talousarvioon ehdotetut sähköveron alennus ja väylämaksujen puolittamisen jatkaminen ovat oikeita toimia viennin kustannusten alentamiseksi, mutta eivät riitä kovin pitkälle.

Helsingin seutu on ottanut viruksen sekä terveydelliset että taloudelliset vaikutukset vastaan koko maata voimakkaammin. Seutu on verkottunut kansainvälisesti erittäin laajasti. Asuintiheys on täällä koko maata korkeampi, joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä suurempi ja erilainen tapahtumatarjonta laajempaa. Nämä seikat ovat luoneet niin ihmisille kuin viruksillekin hyvät olosuhteet verkottumiseen.

Kansainvälisesti katsottuna Uudenmaan tartuntaluvut ovat edelleenkin varsin alhaiset. Hätiköityihin toimiin ei ole mitään tarvetta. Toivoa sopii, ettei kukaan valopää keksi enää syksyllä ehdottaa Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta. Poliiseille ja varusmiehille on täällä ihan oikeitakin töitä.

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi turvallisesti etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme 31.1.2021 asti vain etänä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.
Edellinen artikkeli Kooste koronaan liittyvistä julkaisuista Seuraava artikkeli Saitko virheellisen verotuspäätöksen – näin haet siihen muutosta?