Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Koronan vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan – PÄIVITETTY 8.4.

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ulkomaalaiseen työvoimaan.

Jos ulkomaalainen työntekijä lähtee kotimaahansa, ja joutuu palatessaan tai ulkomailla karanteeniin, miten palkanmaksu menee?

Työntekijän on toimitettava työnantajalle todistus viranomaisen karanteenimääräyksestä. Tämän nojalla hänellä on poissaolo-oikeus työstään karanteenin keston ajan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa, jos työntekijä on määrätty karanteeniin lomamatkallaan. Karanteeniin määrätyllä voi olla velvollisuus tehdä etätyötä riippuen työntekijän työsopimuksen ehdoista ja tehtävästä työstä.

Etätyöstä voidaan myös erikseen sopia työntekijän kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdyn työajan suhteessa. Jos työntekijä on määrätty karanteeniin viranomaisen toimesta EU-alueen ulkopuolella, hänellä ei ole oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy?

Työsuhde ei ala ennen kuin työntekijä pääsee saapumaan Suomeen. Käytännössä tämä tarkoittaa uuden työsopimuksen tekemistä sille ajalle, jolloin työntekijä pystyy työskentelemään Suomessa. Tällöin tulee myös sopia muista työsuhteen ehdoista kuten koeajasta. Mikäli työntekijä pystyy tekemään ulkomailta käsin etätöitä, voidaan hänelle maksaa palkkaa tämän mukaisesti, ja tällöin myös työsuhde on voimassa sovitusti. Koska työsuhde on voimassa sovitun mukaisesti myös koeaika alkaa kulumaan työnteon aloittamisesta.

Jos joudun epidemian aikana lomauttamaan työluvalla (ensimmäinen oleskelulupa) Suomessa olevia ulkomaalaisia työntekijöitä, katsooko Migri, että työssäoloehto ei ole täyttynyt?

Lupa pysyy voimassa lomautuksen ajan. Jos työntekijä hakee jatkolupaa, sen myöntämisen edellytys on, että toimeentulo on ollut turvattu edellisen luvan aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, etteivät jatkolupaa varten oleva ehto välttämättä täyty, mikäli työntekijä on ollut lomautettuna eikä ole tämän takia saanut palkkaa. Mikäli työntekijä on ollut lomautuksen aikana muualla töissä, voidaan tilannetta arvioida toisin.

Työntekijä on ulkomailla, eikä pääse palaamaan Suomeen ennen ensimmäisen oleskeluluvan vanhenemista. Voiko hän hakea jatkolupaa ulkomailla?

Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa ensimmäisen oleskeluluvan voimassaollessa. Mikäli työntekijä jättää oleskelulupahakemuksen ulkomailla Suomen edustustoon, se käsitellään aina uutena ensimmäisenä oleskelulupahakemuksena.

Käsitelläänkö viisumi- ja oleskelulupahakemuksia tällä hetkellä?

Edustustot eivät tällä hetkellä ota vastaan viisumi- ja oleskelulupahakemuksia, mutta tilannetta arvioidaan uudelleen tarvittaessa tilanneen rauhoituttua. Nyt käsittelyssä oleviin viisumihakemuksiin liittyvät passit palautetaan, eikä hakemuksia käsitellä.

Linjaus ei koske Venäjää, jossa kaikki jo vastaanotetut hakemukset käsitellään. Jo vastaanotetut oleskelulupahakemukset toimitetaan Maahanmuuttovirastolle käsiteltäväksi. Oleskelulupahakemuksiin liittyvät haastattelut edustustoissa on toistaiseksi keskeytetty. Maahanmuuttoviraston, TE-toimistojen ja ELY-keskuksen lupakäsittelyssä priorisoidaan huoltovarmuuden, terveydenhuollon ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämätön työ.

Pääseekö Suomeen kausityöntekijäksi?

Pääsääntöisesti ei pääse, koska kausityötä ei ole tällä hetkellä määritelty välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi tai muuksi välttämättömäksi liikenteeksi. Kuitenkin jos kyse on huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömäksi katsottavasta työstä, voi maahanpääsy rajaviranomaisen tapauskohtaisen harkinnan mukaan olla mahdollista.

Pääseekö jo myönnetyllä työperusteisella oleskeluluvalla Suomeen?

Pääsääntönä on tarpeettoman matkustaminen rajoittaminen. Suomen myöntämällä oleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuva kolmannen maan kansalainen voi kuitenkin saapua Suomeen 31.3.2020 saakka, jos hän on jo matkustamassa Suomeen tai aloittamassa matkustuksensa saapuakseen Suomeen, ja hän on ennen matkustamistaan sopinut asumisjärjestelyistään Suomessa. Mainitun määräajan jälkeen oleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuva voi saapua Suomeen vain, jos kyse on välttämättömästä liikenteestä.

Tulee kuitenkin huomioida 14 päivän karanteeniaika matkustamisen jälkeen, jonka ajalta työnantajan on hyvä sopia palkanmaksusta työntekijän kanssa.

Onnistuuko päivittäinen työssäkäynti Virosta, Ruotsista tai Norjasta?

Vain Ruotsista ja Norjasta onnistuu. Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden puolestaan tulee noudattaa ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä ja olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan niin Suomessa kuin kotona ollessaan. Hallitus on esittänyt työnantajille vetoomuksen selvittää keinoja vähentää työntekijöiden rajan yli liikkumista esimerkiksi majoittamalla työntekijöitä työssäkäyntipaikkakunnalla. Lisäksi työnantajien tulee huolehtia siitä, että työntekijät pystyisivät hoitamaan työnsä välttäen tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaen THL:n ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä.

Miten työnantajan tulee toimia, kun ulkomaisen työntekijän työtehtävä on välttämätöntä työmatkaliikennettä?

Työnantajan tehtävänä on perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on välttämätöntä työmatkaliikennettä. Uuden 6.4.2020 ministeriöiden linjauksen mukaisesti välttämättömäksi katsotaan huoltovarmuuden kannalta akuutit tai toimialan toiminnan kannalta kriittiset työtehtävät, joiden suorittaminen ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Työnantajan tulee varmistaa, että maahan tulevalla henkilöllä pitää lisäksi olla voimassa oleva työntekoon oikeuttava oleskelulupa tai viisumi, mikäli suoritettava työtehtävä sitä edellyttää.

Joanna Ahokanto
lakimies

Artikkelia päivitetty 8.4.2020
Artikkelia päivitetty 23.3.2020.

Julkaistu 18.3.2020

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Päivitetty 27.6.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...

Lausunto: Länsiväylän ympäristön osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleistä Helsingin kaupunki valmistelee osayleiskaavaa Länsiväylän ympäristöön. Kaavoitus koskee Länsiväylää ja...